עו"ד נועם קוריס כותב על המהפכה בדיני חדלות פרעון

עו"ד נועם קוריס כותב על המהפכה בדיני חדלות פרעון 

מ' מהנדס במקצועו חלה בשנת 2001 במחלת הפרקינסון עובדה שהובילו לקריסתו הכלכלית, כמו גם לפירוק משפחתו.

עד להתפרצות מחלתו היה מ' מהנדס פעיל וחבר מועצת הנהלה במספר גופים מובילים, לאור המחלה שפרצה נכנס מ' לתסבוכת לא פשוטה, בעיקר מאחר שקיצבת הנכות הזעומה שהוא מקבל (כ 1,500 ₪ לחודש) לא מספיקה לו אפילו למחייתו והוא נותר ללא מקורת הכנסה נוספים.

מ' הגיע אלי לאור תיק שנפתח בפש"ר 37981-09-16 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שם גיליתי שמ' נאלץ להתמודד עם דרישות הבנק הבינלאומי לתפוס ולמכור את רכבו שהינו רכב נכה, למרות האיסור לעקל כסאות גלגלים ורכבי נכה לפי חוק ההוצאה לפועל, ומתוך התחשבות החוק לפיה הנכה התלוי ברכב הנכה שברשותו יותר מאזרח רגיל, אף לצורכי היומיום.

בעודי מופתע מהדורסנות של הבנק כנגד נכה ובניגוד לכאורה להוראות החוק הבאות להגן על נכים במצבו, הופתעתי אף לקבל את דרישת המנהל המיוחד בתיק, שביקש לתפוס ולעקל גם את קצבת הנכות הזעומה, גם כן למרות הוראות חוק הביטוח הלאומי האוסרות על עיקול קצבת נכות.

ברור שלא כל חייב ובוודאי לא כל חייב שהוא גם נכה, יכול להעמיד עורכי דין מתאימים על מנת למנוע עוולות מסוג זה כנגדו אך עמדתנו הנחושה בפני בית המשפט כבר הביאה להמלצת בית המשפט להשיב למ' את רכבו ולהתייחסות בית המשפט לבקשת עיקול קצבת הנכים, אנו עדיין ממתינים.

מנגד, בשקט בשקט, מתנהלת בחודשים האחרונים מהפכה חקיקתית משמעותית אשר עומדת לשנות סדרי עולם בדיני חדלות הפרעון בישראל. שרת המשפטים אילת שקד יחד עם פרופ' דוד האן הכונס הרשמי של מדינת ישראל הצליחו לקדם את הצעת החוק לחדלות פרעון ושיקום כלכלי, אשר ככל הנראה כבר בזמן הקרוב תהפוך לעובדה בשטח ותחליף את פקודת פשיטת הרגל, ואשר לאחריה יש להניח, דיני החובות בישראל ישתנו ללא היכר.

ניתן ללמוד משם החוק המוצע, כמו גם מסעיפיו, שמעתה ואילך רואה המדינה בשיקום החייב משום ערך עליון, אפילו על חשבון החזר החוב לנושים ותוך תפיסה חדשה, לפיה בראיה גלובלית מוטב להחזיר את פושטי הרגל למעגל הכלכלי הנורמטיבי במהירות האפשרית ולהימנע מהתהליך הארוך הנהוג היום, שבו משך כמה שנים פועל הכונס הרשמי בחקירה, הגבלות ודרישה כנגד החייבים, לצורך השבת החוב לנושים.

עניין מהפכני נוסף בחוק החדש הנו ביטול חלקי של קדימות הנשייה של הנושים המובטחים (בעיקר בנקים), והעברת תשלומים דווקא לנושים הקטנים והבלתי מובטחים של החייבים, שהנם בעיקר העסקים הקטנים, על חשבון חלקם של הבנקים.

בהתאם להודעת הכנסת מיום 24.5.2016, מצפה המחוקק, כי עם אישרורו של החוק החדש ישתפר מצבם של העסקים הקטנים במצבת הנשייה, כך שהבנקים לא יוכלו לממש את מלוא השעבודים שרשמו לעצמם ואילו העסקים הקטנים יזכו לחלק מהתקבולים שיתקבלו ממכירת נכסים משועבדים על ידי הבנקים, במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק בדיני חדלות פרעון זה 13 שנים.

נבצרות בורר מלברור בבוררות

בבית המשפט העליון

 

רע"א  6753/15
רע"א  6784/15

 

לפני: כבוד המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין
  כבוד השופט י' דנציגר
  כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשים ברע"א 6753/15 והמשיבים ברע"א 6784/15: 1. הרב אליעזר כהנמן

2. חברת ישיבת פוניבז' בע"מ

3. ישיבת פוניבז' (ע"ר)

 

  נ  ג  ד

 

המבקשים ברע"א 6784/15 והמשיבים ברע"א 6753/15: 1. הרב שמואל מרקוביץ

2. הרבנית ציפורה מרקוביץ

3. מסורת התורה בני ברק (ע"ר)

 

שתי בקשות רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בהפ"ב 4661-06-14, הפ"ב 11911-07-14, הפ"ב 66427-12-14 והפ"ב 27901-01-15, שניתן ביום 30.8.2015 על-ידי השופטת י' שבח.

 

תאריך הישיבה: א' באדר התשע"ז 27.2.2017

 

בשם המבקשים ברע"א 6753/15 והמשיבים ברע"א 6784/15: עו"ד אופיר בלום; עו"ד שמואל פלגר; עו"ד לירון וייסמן

 

בשם המבקשים ברע"א 6784/15 והמשיבים ברע"א 6753/15: עו"ד מרדכי בייץ; עו"ד בעז פייל

 

פסק דין


השופט י' דנציגר:

שתי בקשות רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בהפ"ב 4661-06-14, הפ"ב 11911-07-14, הפ"ב 66427-12-14 והפ"ב 27901-01-15, שניתן ביום 30.8.2015 על-ידי השופטת י' שבח.

רקע

הרב אליעזר כהנמן והרב שמואל מרקוביץ מנהלים סכסוך משפטי רב שנים, שעניינו בשאלה מי מהם ינהיג את ישיבת פוניבז' (להלן: הישיבה). בשנת 2000, ניתן פסק בוררות בסכסוך, בו נקבע כי הנהגת הישיבה תפוצל לשניים, כך שהרב כהנמן יהא אמון על ההיבטים הכלכליים וניהולה הגשמי של הישיבה, ואילו הרב מרקוביץ יהא אמון על היבטים הקשורים בהנהגתה הרוחנית (להלן: פסק הבוררות משנת 2000).

לימים, הגיש הרב מרקוביץ תביעה מחודשת, בה ביקש שנכסי הישיבה וניהולה הכלכלי יועברו לשליטתו. כן ביקש הלה שישולמו לו ולתלמידיו הוצאות שוטפות. בין השנים 2014-2013 התקיים הליך בוררות זבל"א בתביעה. הרב כהנמן מינה כבורר מטעמו את הרב משה פרקוביץ' (להלן: הבורר פרקוביץ'). הרב מרקוביץ מינה כבורר מטעמו את הרב מאיר הייזלר (להלן:הבורר הייזלר). כבורר נוסף, מינו הצדדים את הרב חיים גדלי צימבליסט (להלן: הבורר צימבליסט). בפתח הליך הבוררות התקיימו שלוש ישיבות, ואולם הבורר פרקוביץ' לא נכח בשתי הישיבות הראשונות בשל בעיה רפואית ממנה סבל, וכאשר יתר הבוררים סירבו לבקשתו לדחות את מועדי הישיבות. ביום 29.12.2014 ניתן פסק בוררות ביניים בתביעה, בגדרו נקבע, בין היתר – ברוב דעות הבוררים צימבליסט והייזלר, ונגד דעתו החולקת של הבורר פרקוביץ' – כי הרב מרקוביץ ותלמידיו יהיו זכאים לקבל מימון חודשי, וכי תיערך התחשבנות חודשית באשר להוצאותיהם ויועברו להם סכומים שוטפים בהתאם, שאחרת הם יזכו לקבל סכום חודשי מתחדש בסך 480,000 ש"ח (להלן: פסק הביניים).

נגד פסק הביניים נקטו הצדדים מספר הליכים, אשר הדיון בהם נערך במאוחד לפני בית המשפט המחוזי. הרב כהנמן ביקש מספר סעדים, ובהם: מתן פסק דין הצהרתי השולל את סמכות הבוררים לדון בתביעה מכיוון שהיא עוסקת באותם נושאים שהוכרעו בפסק הבוררות משנת 2000; ביטולו של פסק הביניים; והעברת הבורר צימבליסט מתפקידו. הרב מרקוביץ מצדו, ביקש מבית המשפט לאשר את פסק הביניים.

בפסק דינו מיום 30.8.2015, דן בית המשפט המחוזי בכלל הסוגיות שהועלו לפניו, והכריע כדלהלן:

ראשית, הכריע בית המשפט בעניין סמכות הבוררים לדון בתביעה. בהקשר זה נפסק, כי הבוררים אינם מוסמכים לדון בבקשות למתן סעדים אשר הוכרעו בפסק הבוררות משנת 2000, ובכלל זה בבקשות העוסקות בהעברת נכסי הישיבה וניהולה הכלכלי לשליטתו של הרב מרקוביץ. עם זאת, נפסק כי אין מניעה שהבוררים ידונו בבקשות למתן סעדים שעניינן בתביעות הכספיות והתחשבנויות באשר להוצאות שוטפות לטובת הרב מרקוביץ ותלמידיו. לצד זאת, דחה בית המשפט טענות שונות שעסקו אף הן בשאלת סמכות הבוררים.

שנית, הכריע בית המשפט בבקשת הרב כהנמן לביטול פסק הביניים. בית המשפט קיבל את הבקשה וביטל את פסק הביניים, בקבעו כי נפל פגם בהליך כאשר שתי ישיבות הבוררות הראשונות נערכו ללא נוכחות הבורר פרקוביץ'. בית המשפט ציין כי הבורר פרקוביץ' הציג אישורים רפואיים להיעדרותו, ודחה את הטענה כי מחלתו "הומצאה" על-ידו רק כדי לטרפד את מתן פסק הביניים. בית המשפט העיר, שייתכן שיש עילה לבטל את פסק הביניים, גם משום שסכום החוב החודשי המתחדש שנקבע לטובת הרב מרקוביץ ותלמידיו לא חוּשב באופן נכון.

שלישית, הכריע בית המשפט בבקשת הרב כהנמן להעברת הבורר צימבליסט מתפקידו. בית המשפט קבע, כי לא קיימת עילה להעביר את הבורר צימבליסט מתפקידו מכוח סעיף 11(1) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: חוק הבוררות). זאת, תוך שדחה את ניסיונו של הרב כהנמן לבסס את הטענות נגד הבורר צימבליסט באמצעות הקלטת סתר, אותה ביצע הבורר פרקוביץ' בישיבת התייעצות של הבוררים. נקבע, כי מעשה הקלטת הסתר בנסיבות אלה אינו מתקבל על הדעת, והוער, למעלה מן הצורך, כי אף אם ההקלטה מהווה ראיה קבילה, אין בדברים הנשמעים בה כדי לבסס עילת פסלות לפי סעיף 11(1) לחוק הבוררות.

ואולם – וכאן העיקר לענייננו – אף שבקשת הפסלות שהוגשה נגד הבורר צימבליסט מכוח סעיף 11(1) לחוק הבוררות נדחתה, בית המשפט הוסיף וקבע, כי מערכת היחסים בין הבוררים הפכה כה עכורה, עד כדי כך שקמה עילה להעביר את שלושת הבוררים מתפקידם, מכוח סעיף 11(3) לחוק הבוררות, לפיו ניתן להעביר בורר מתפקיד כאשר "נבצר ממנו" לבצעו. בית המשפט הסביר, כי מערכת היחסים בין הבוררים עלתה על שרטון, והיא אינה מאפשרת להמשיך את הליך הבוררות. נקבע, כי ניתן לפרש את הדיבור "נבצר" לפי חוק הבוררות, לא רק כאשר מדובר בפטירה, מחלה, או ירידה מהארץ של הבורר, אלא גם כאשר מדובר במצב חריג של יריבות או עוינות קיצונית בין בוררים המונעת מהם לבצע את תפקידם. יצוין, כי בית המשפט קבע כי מועד העברת הבוררים מתפקידם יחול רק לאחר שהבוררים יקבלו הכרעה בשאלת ההתחשבנות וסכומי הכסף השוטפים שיועברו לרב מרקוביץ ולתלמידיו. ככל הנראה, קביעה זו נבעה מהרצון למנוע מצב שבו נושא דחוף זה יוותר בלתי פתור.

סיכומו של דבר, התוצאה האופרטיבית שנקבעה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי הורתה על ביטול פסק הביניים; לצד זאת, נקבע כי הבוררים יועברו מתפקידם, מכוח סעיף 11(3) לחוק הבוררות, אך זאת רק לאחר שיקבלו הכרעה סופית בשאלת ההתחשבנות וסכומי הכסף השוטפים שיועברו לרב מרקוביץ ולתלמידיו.

בקשות רשות הערעור

בבקשת רשות הערעור שהגיש הרב כהנמן – רע"א 6753/15 – נטען כי המקרה מעורר מספר שאלות משפטיות תקדימיות, המצדיקות מתן רשות ערעור לבית משפט זה. שאלה אחת עוסקת בפרשנות סעיף 11(3) לחוק הבוררות. נטען, כי מתעוררת שאלה האם ניתן להחזיר לבוררים דיון בנושא מסוים, לאחר שנפסק כי "נבצר" מהם למלא את תפקידם. שאלה שנייה עוסקת בהקלטת הבורר צימבליסט. נטען, כי בית המשפט המחוזי סרב לתת משקל להקלטה זו, ובכך קבע למעשה חיסיון פסיקתי חדש. לצד טענות אלה, שב הרב כהנמן על טענות רבות שהעלה בהליך, לרבות לעניין סמכות הבוררים לדון בהליך, והצורך לפסול את הבורר צימבליסט גם מכוח סעיף 11(1) לחוק הבוררות.

בבקשת רשות הערעור שהגיש הרב מרקוביץ – רע"א 6784/15 – נטען שיש מקום להענקת רשות ערעור במקרה הנדון, שכן הוא מעורר שאלות משפטיות עקרוניות ותקדימיות המצדיקות זאת. הרב מרקוביץ מסכים כי מתעוררת שאלה תקדימית בדבר פרשנות סעיף 11(3) לחוק הבוררות; ואולם, לטענתו, הבעיה בהקשר זה היא שבית המשפט המחוזי פירש את תחולת הסעיף באופן רחב יתר על המידה, שאינו מתיישב עם לשונו או תכליתו. יתר על כן, הרב מרקוביץ גורס כי המקרה מעורר שאלות עקרוניות נוספות, לרבות השאלה האם ומתי מוסמך בורר לשנות מפסק דין שניתן על-ידו בעבר; והאם ומתי מוסמך בורר להורות על מתן סעדים זמניים.

אשר למהלך הדברים הדיוני בתיק זה, ייאמר בקצרה בלבד כי הצדדים התבקשו להגיש תגובות לבקשות רשות הערעור. ביום 3.5.2016, לאחר שהוגשו התגובות, התקיים דיון לפנַי, כדן יחיד, במסגרתו נעשה ניסיון לגשר על הפערים ביניהם. לאחר הדיון, הסכימו הצדדים לנסות להידבר על מנת למצוא פתרון מוסכם לסכסוך. למרבה הצער, הידברות זו לא נשאה פרי, ועל כן התיק הועבר לדיון לפני מותב תלתא, ובמסגרת זו נשמעו טענות בעל-פה. משלא הושג פתרון מוסכם, כל שנותר הוא אפוא להכריע בטענות הצדדים.

דיון והכרעה

כידוע, רשות ערעור על החלטות ופסקי דין של בית המשפט המחוזי בענייני בוררות ניתנת במקרים חריגים בלבד, המעוררים שאלות עקרוניות שהדיון בהן בערכאה הגבוהה נדרש לשם פיתוח או הבהרת הדין, או אשר מחייבים התערבות ערעורית משיקולי צדק ומניעת עיוות דין (ראו: רע"א 3082/15 ברדוגו נ' מונסנגו, פסקה 5 (17.8.2015); רע"א 1550/16 יפרח נ' נורני, פסקה 5 (1.3.2016)).

לאחר שבחנתי את בקשות רשות הערעור, אציע לחבריי שלא לתת רשות ערעור ביחס לאף אחת מהטענות העולות בהן, למעט בנושא אחד העוסק בפרשנות סעיף 11(3) לחוק הבוררות. הגם שהצדדים מנסים לשוות, כל אחד לבקשתו שלו, נופך עקרוני, סבורני כי השאלה העקרונית היחידה אשר מצדיקה דיון מיוחד על-ידי בית משפט זה היא השאלה הבאה: האם יריבות, היעדר אמון או עוינות חריפה, בין בוררים היושבים יחד בדין, עשויים להקים עילת נבצרות מכוח סעיף 11(3) לחוק הבוררות? – אציע אפוא לחבריי כי נתמקד בשאלה זו, ובה בלבד.

אטעים בקצרה, שכל יתר הטענות אינן מצדיקות מתן רשות ערעור, שכן הן אינן חורגות מנסיבות המקרה הפרטני או שהן אינן מקימות עילה להתערבות ערעורית. כך למשל, הטענות העוסקות בסמכות הבוררים לדון בסכסוך אינן חורגות מנסיבות המקרה, שכן הן מבוססות על שטרי הבוררות הספציפיים שעליהם חתומים הצדדים או על הכרעות שניתנו בהליך אשר רלבנטיות לצדדים לסכסוך זה ולהם בלבד. לצד זאת, הטענה לפיה פסק הדין העומד במוקד הבקשות הכיר ב"חיסיון" פסיקתי חדש, אינה נכונה ואינה מבוססת. בניגוד לנטען, לא קיימת בפסק הדין קביעה בעניין חיסיון, אלא רק אמירה ברורה – שממילא קשה לערער עליה – לפיה אין להלום ניסיון לפסילת בורר על יסוד הקלטתו בסתר על-ידי עמיתו למותב. לא נקבע כי הקלטה כאמור חוסה תחת "חיסיון", לא הוכר "חיסיון" כאמור, וממילא אין צורך להקדים את המאוחר ולערוך דיון בנושא. גם הכרעת בית המשפט המחוזי בעניין אי-העברת הבורר צימבליסט מתפקידו מכוח סעיף 11(1) לחוק הבוררות אינה מצדיקה מתן רשות ערעור, שכן כל שיש בה הינו יישום של הלכות מוכרות וידועות. בדומה, השאלה האם ובאילו מצבים בורר מוסמך לשנות מפסק דין שניתן על-ידו בעבר, אינה מחייבת מתן רשות ערעור בשלב זה, וזאת לנוכח התוצאה שלפיה פסק הביניים שניתן במסגרת ההליך דנן בוטל, ולכן ממילא לא ניתן לומר שהוא שינה מפסק בוררות קודם. לבסוף, איני סבור כי המקרה דנן הוא המקרה המתאים לדון גם בשאלת סמכות הבוררים להורות על מתן סעדים זמניים. נושא זה, שאין ספק לגבי חשיבותו, אינו מתעורר במלוא עוזו בהליך שלפנינו ואינו עומד במרכזו, מה גם שפסק הדין מושא בקשות רשות הערעור אינו כולל קביעות מעמיקות כלשהן בהקשר זה – עובדתיות או משפטיות – המניחות תשתית ראויה לדיון עקרוני בנושא.

האם יריבות, היעדר אמון או עוינות חריפה, בין בוררים היושבים יחד בדין, עשויים להקים עילת נבצרות מכוח סעיף 11(3) לחוק הבוררות?

סעיף 11 לחוק הבוררות מעניק לבית המשפט הדן בענייני הבוררות סמכות שברשות להעביר בורר מתפקידו, במקרים הבאים:

 

העברת בורר מתפקידו

 

11.    בית המשפט רשאי להעביר בורר מתפקידו באחד המקרים האלה:

(1) נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים;

(2) התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי דין;

(3) נבצר מהבורר למלא את תפקידו.

 

סעיף 11(3) לחוק הבוררות מקנה, כאמור, לבית המשפט סמכות להעביר בורר מתפקידו כאשר "נבצר מהבורר למלא את תפקידו".

מצבי נבצרות מוכרים בדין הכללי בהקשרים שונים. מוכרים בייחוד הוראות הדין העוסקות בנבצרות של בעלי תפקידים ציבוריים-שלטוניים כגון נשיא המדינה (סעיפים 22-21 לחוק יסוד: נשיא המדינה); יושב-ראש הכנסת (סעיף 20א לחוק יסוד: הכנסת); ראש הממשלה (סעיפים 16, 20 ו-30 לחוק יסוד: הממשלה); שרים בממשלה (סעיף 24 לחוק יסוד: הממשלה); ו-מבקר המדינה (סעיף 29 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]), (להרחבת הדעת ראו גם: "סקירה משווה בנושא נבצרות בעלי תפקידים שלטוניים למלא את תפקידם" דו"ח מחלקת מידע ומחקר של הכנסת (14.9.2004)). הוראות דין העוסקות במצבי נבצרות קיימות גם ביחס לשופטים (סעיף 13(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984), (להלן: חוק בתי המשפט); ובעלי תפקידים בלשכת עורכי הדין (ראו חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961). למותר לציין כי אין מדובר ברשימה סגורה.

משמעות המונח "נבצרות" עשויה להשתנות בהתאם להקשר שבו מדובר. כך לדוגמה, חלק מהוראות הדין הנ"ל מכירות בנבצרות המתקיימת אך ורק בשל מצב בריאותי. זהו המקרה למשל, בקביעת הכנסת בדבר נבצרות דרך קבע של נשיא המדינה; בקביעת ועדת הכנסת בדבר נבצרות ארעית של יושב ראש הכנסת; או בקציבת כהונה של שופט בטרם הגיעו לגיל פרישה (למצבים אלו, ראו: סעיף 21(א) לחוק יסוד: נשיא המדינה; סעיף 20א(ב) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 13(2) לחוק בתי המשפט). לעומת זאת, הדין מכיר לעיתים בנבצרות גם ביחס למצביםשונים בתכלית, אשר אינם קשורים למסוגלותו, מצבו הרפואי או המנטלי של בעל התפקיד. מוכרים למשל מצבי "נבצרות" של בעלי תפקידים ציבוריים בשל הליכים פליליים אשר תלויים ועומדים נגדם (ראו, למשל: בג"ץ 7466/06 מרזל נ' נשיא המדינה (13.9.2006); בג"ץ 5699/07 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 2 (26.2.2008)).

על דרך הכלל יש לפרש את הדיבור "נבצר" או "נבצרות" על-פי פשוטם והגיונם של דברים. בעניין זה נפסק בעבר, אף שבהקשר שונה מעט מענייננו, כי: "הדיבור 'נבצר', לפי פרשנותו המילולית בשפה העברית, דומה הוא לדיבור 'נמנע', והוא מצביע על גורם שמעבר לשליטתו של האדם שמדובר בו. כך ברור, ש'נבצר' מתייחס לסיבות פטירה, מחלה, היעדרות מהמדינה וכיוצא באלה, כשם שברור, שהיעדרות בשל עיסוק להנאה איננה כלולה ב'נבצר'" (על"ע 11/86 בן-חיים נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב-יפו, פ"ד מא(4) 99, 111 (1987)), וכן נפסק כי: "הלכה היא עמנו משכבר הימים כי פירוש המושג 'נבצר' מצביע על גורם שמעבר לשליטת האדם" (על"ע 2443/04 הוועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין נ' בלום, פ"ד נט(5) 433, 456 (2005)). אכן, בהיעדר טעם מיוחד, נראה כי הפרשנות שיש לתת למונח "נבצר" היא זו המתייחסת למצב שבמסגרתו נמנע מבעל התפקיד לבצע את תפקידו בשל סיבה חיצונית שאינה תלויה בו. הדוגמאות הקלאסיות הן, כאמור, מניעה בשל מצב בריאותי, פטירה או היעדרות מהמדינה; אף שייתכנו גם מצבי מניעה מיוחדים, שבהם יהיה ראוי להכיר ב"נבצרות" של בעל התפקיד גם בלא קשר למסוגלותו הפיסית או המנטלית לבצעו.

אשר לדיבור "נבצר" המופיע בסעיף 11(3) לחוק הבוררות; סבורני כי מטרתו היא ליתן לבית המשפט אפשרות להעביר את הבורר מתפקידו בעיקר במצבי הנבצרות ה"קלאסיים" המפורטים לעיל, דהיינו במקרים שבהם הבורר אינו כשיר – מסיבות פיזיות או מנטליות – להמשיך לכהן בתפקיד. זאת, אף שבספרות הוכרה גם האפשרות לעשות שימוש בעילה זו בנסיבות אחרות, כגון במצב שבו מתברר בדיעבד כי הבורר אינו מתאים לכהן בתפקיד בשל חוסר הכשרה מקצועית (ראו סמדר אוטונלגי בוררות – דין ונוהל 520-519 (מהדורה רביעית מיוחדת, 2005), (להלן: אוטולנגי)).

יפים לעניין זה דבריו של השופט י' עמית, עוד בשבתו כשופט בבית המשפט המחוזי:

"סעיף [11(3)] מתייחס למצב בו נבצר מהבורר למלא את תפקידו, והכוונה לנסיבות קיצוניות, שאינן מאפשרות לבורר למלא את תפקידו, הן מהבחינה האובייקטיבית והן מהבחינה הסובייקטיבית. כך, כאשר הבורר נפטר או חלה במחלה הפוגעת בתפקודו באופן שאינו מאפשר לו להמשיך ולדון במקרה הנדון בפניו, או כאשר הבורר חסר את הכישורים הנדרשים לדון בבוררות.

כיוון שהסעד הינו קיצוני, כך גם הנסיבות אשר יובילו להפעלתו… כך, לדוגמה, סירב בית המשפט להפעיל את הסעיף בשל גילו המופלג של הבורר (95 שנה) – בש"א (ירושלים) 1159/05 יוסף כדורי ואח' נ. נעים כליף (גולן) תק-מח 2005(2) 6457. בית המשפט סירב להעביר מתפקידה בוררת שהתעוורה לחלוטין עקב מחלה, במהלך הליכי הבוררות – בש"א (תל אביב-יפו) 23342/04 עמידר חברה לאומית לשיכון בישראל בע"מ נ. חי זוהר דינים מחוזי לה(1) 859".

(בר"ע (חי') 1209/05 ארגון עולי מרכז אירופה סניף חיפה נ' עידן תכנון מערכות ופיקוח בע"מ, פסקה 14 (27.11.2005) – ההדגשות במקור).

יוסף ויודגש, כי הנטל על הטוען שיש להעביר את הבורר מתפקידו בשל מצב של נבצרות הוא נטל כבד. כמאמר השופטת א' פרוקצ'יה: "בעל דין המבקש לטעון לאי כשירות בורר לבצע את תפקידו במסגרת העילה האמורה בסעיף 11(3) לחוק הבוררות חייב לבסס טענה זו בראיות ובנתונים ממשיים" (רע"א 3840/06 כדורי נ' כליף, פסקה 12 (6.1.2010)).

האם ניתן לפרש את המונח "נבצרות" המופיע בסעיף 11(3) לחוק הבוררות, לא רק עת המדובר בפטירה, מחלה וירידה מהארץ, אלא גם כאשר מדובר במצב של היעדר אמון קיצוני בין הבוררים, יריבות או עוינות ביניהם בדרגה חריפה? –לדעתי התשובה לכך היא שלילית. עוינות חריפה ואף ריב, אינם מסוג המצבים שבהם ניתן לומר כי נמנע מבעל התפקיד לבצע את תפקידו בשל סיבה חיצונית שאינה תלויה בו. התנהגותם, שלוות רוחם, או יכולתם של הבוררים לנהל שיח מכבד וענייני עם חבריהם להרכב תלויה בהם, ובהם בלבד. חוששני, כי קביעה שונה, עלולה להסיר אחריות מכתפיהם של הבוררים. אמת נכון הדבר, כי ביחסים אנושיים עסקינן, ומטבע הדברים שלעיתים יתגלעו בין בוררים חילוקי דעות ואף ריבים. יחד עם זאת, בוררים אשר היחסים ביניהם עלו על שרטון, מצופים ליישב את ההדורים ביניהם באופן מקצועי, ענייני, מכבד והולם. מתוקף תפקידם, אין הם רשאים לתת למערכות היחסים הפנימיות שלהם להפריע להליך הבוררות. למותר לציין, כי אין מניעה שבוררים יחלקו בדעותיהם מבחינה מהותית, וכי ברשותם לקבל הכרעה עניינית, על פי דעת רוב ודעת מיעוט, ובמקרה הצורך אף להפעיל מנגנוני הכרעה מוסכמים, כגון פנייה לבורר מכריע. מכל מקום, מתקשה אני להשלים עם קביעה שלפיה מצב של עוינות בין בוררים, אשר מתקשים ליישב את ההדורים ביניהם, עולה כדי מצב של "נבצרות".

לא זו אף זו. ברי כי תוצאה משפטית שתאפשר להעביר בוררים מתפקידם במצב של עוינות או מערכת יחסים עכורה, עשויה לתמרץ בוררים שעמדתם אינה מתקבלת לטרפד את הליך הבוררות ולעשות פעולות על-מנת להכשילו. בורר אשר מבין שהרוח נושבת בכיוון מנוגד לעמדתו – והדברים אמורים בפרט כאשר המדובר בוררות זבל"א ("זה בוחר לו אחד") – עלול לחשוב כי "מוטב" לו להעמיק את הריב והעוינות בינו לבין חבריו למותב, כדי ליצור מצב של נבצרות המונע את המשך הדיון. מובן כי תוצאה כזו תהא בלתי מתקבלת על הדעת. גם משום כך איני סבור כי יש להכיר במצב של נבצרות בהתבסס על עוינות בין הבוררים – חריפה וקיצונית ככל שתהא.

כהערה משלימה יוער, כי מטבע הדברים שמצבי עוינות, יריבות או חילוקי דעות חריפים בין חברי מותב בוררים עשויים להתקיים בהליכי בוררות רגילים הנערכים לפני מותב בוררים הכולל יותר מדן יחיד, או בהליכי בוררות זבל"א. על כל פנים, ניתן להניח שהסיכוי להתממשותם גדל כאשר מדובר בהליכי בוררות זבל"א, שבהם לעיתים, "אם לא בגלוי, אז בתת ההכרה כל אחד מהבוררים לפעמים עדיין רואה את עצמו כמייצג את עמדת הצד שמינה אותו" (אוטולנגי, עמ' 367), ופעמים הם מגיעים לכדי מבוי סתום, כאשר הבוררים משני עברי הגדה מצדדים בעמדות סותרות, עד שנדרשת הכרעה של בורר נוסף או מכריע. חשוב לציין, כי הבחירה להעביר את הסכסוך בנושא מסוים לבוררות זבל"א היא בחירה מודעת, על יתרונותיה וחסרונותיה. חזקה היא, שצדדים אשר בוחרים להעביר את הסכסוך בעניינם להכרעה מעין זו, מודעים גם לאפשרות כי הרכב הבוררים לא יהא תמים-דעים בדעותיו; כי תיווצרנה מחלוקות כאלה ואחרות בין הבוררים; וכי לעיתים הבוררים ייאלצו להישאר בעמדת מיעוט. ידוע מראש, כי כאשר מותב הבוררים אינו מצליח להגיע להכרעה פה אחד, ישנם מנגנוני הכרעה שנועדו "להוציא את העגלה מהבוץ" – כגון מינוי בורר נוסף (כך, במקרה הנדון לפנינו) או מינוי בורר מכריע. לעומת זאת, העברת מותב הבוררים מהתפקיד בשל מערכת יחסית עכורה ביניהם, אינה מהלך שעולה בקנה אחד עם כללי ההכרעה המקובלים בהליכים אלה.

לבסוף יצוין, כי בפסיקה העוסקת באמות המידה להעברת בוררים מתפקידם, הוטעם לא אחת, כי ישנה חפיפה מהותית בין אמות מידה אלה לבין אמות המידה החלות על שופטים (ראו: רע"א 296/08 ארט-בי חברה בערבות מוגבלת (בפירוק) נ' עזבון המנוח ג'ק ליברמן ז"ל, פסקה 119 (5.12.2010)). בהקשר זה, מוצא אני לנכון להדגיש, כי כפי שקשה להעלות על הדעת בקשה לפסלות שופטים על יסוד עוינות או מערכת יחסים עכורה ביניהם, כך קשה להעלות על הדעת בקשה דומה לגבי בוררים. ודוק, כאשר ישנה חוסר הסכמה מהותית בין חברים למותב שופטים, מחלוקת זו – שהיא אינהרנטית להליכים שיפוטיים; ויש הרואים בה אפילו ערך – נותרת עניינית, והיא באה לידי ביטוי במסגרת ההכרעה הכתובה. כך צריך להיות גם כאשר מדובר בהכרעה המתקבלת על-ידי מותב בוררים.

סיכומו של דבר: איני סבור כי מערכת יחסים עכורה, יריבות, היעדר אמון או עוינות חריפה, בין בוררים היושבים יחד בדין, עשויים להקים עילת נבצרות מכוח סעיף 11(3) לחוק הבוררות. עילה זו שמורה מעצם טיבה וטבעה למצבי נבצרות קלאסיים, כדוגמת מקרים שבהם הבורר אינו כשיר – מסיבות פיזיות או מנטליות – להמשיך לכהן בתפקיד, ואין היא מתאימה למצב של עוינות או מערכת יחסים עכורה בין הבוררים.

בלי לגרוע מהאמור, יצוין כי חוק הבוררות מכיר בעילות אחרות שעשויות להיות מתאימות לטיפול במצבים של ריב או עוינות קיצונית בין בוררים. אף שכאמור, איני רואה סיבה הגיונית לכך שבוררים מנוסים ומקצועיים יגיעו לכלל מצב שבו מערכת היחסים ביניהם אינה מאפשרת לנהל באופן תקין את הליך הבוררות, הרי שאם הדברים הגיעו עד כדי כך, באשמת מי מהם, ישנה אפשרות לטפל בעניין דרך סעיפים אחרים הקיימים בחוק הבוררות.

כך, נראה כי מצב שבו בורר יוצר ריב במתכוון או באופן מלאכותי במטרה לטרפד את הליך הבוררות, עשוי להוביל למסקנה כי אותו הבורר מפר את חובת הנאמנות בה הוא חב לצדדים לפי סעיף 30 לחוק הבוררות, ובנסיבות מסוימות אף ייתכן כי יימצא שהוא אינו ראוי עוד לאמונם, ולכן יש עילה להעבירו מתפקידו מכוח סעיף 11(1) לחוק הבוררות.

כך, באותו האופן, נראה כי מצב שבו בורר מעכב את מתן ההכרעה בהליך, בין היתר באמצעות כך שהוא ממאן להגיע לישיבות הבוררות ללא הצדקה, או באמצעות הערמת קשיים לא ענייניים בכל הקשור לקביעת מועדי ישיבות וכיוצ"ב, עשוי להוביל למסקנה כי קמה עילה להעביר את הבורר מתפקידו מכוח סעיף 11(2) לחוק הבוררות, המאפשר לעשות כן כאשר "התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי דין".

כהערה כללית, יוסף ויוער, כי כאשר חברי מותב בוררים חשים כי התנהלותו הדיונית של אחד מהם נועדה "לשים מקלות בגלגלים" של ההליך, ויש יסוד לסברתם זו, ברשותם לפנות לבית המשפט המחוזי בהליך אבעיה ב"בעיית עצה", לעדכנו בכך ולבקשו ליתן דעתו לעניין (ראו: אוטולנגי, 712; רע"א 6886/03 הדרן 2000 שיווק והפצת כרטיסים בע"מ נ' מכבי נתניה כדורגל בע"מ, פסקה 9 (25.4.2006)). אמנם, בית המשפט לא יוכל להעביר את הבורר מתפקידו במסגרת הליך זה, שכן סמכותו בעניין תחומה לגדרי הוראות סעיף 11 לחוק הבוררות. ואולם, בדומה לנושאי פרוצדורה אחרים שנדונים לעיתים במסגרת הליכי אבעיה, בית המשפט המחוזי יוכל ליתן הוראות עתידיות לגבי אופן ניהול ההליך, לרבות לעניין קביעת מועדים, אופן קיום הישיבות ועוד (ראו והשוו: אב"ע (ת"א) 21602-05-15 קפלן נ' הרשקוביץ (17.7.2015); אב"ע (נצ') 62402-01-13 גושן נ' חכמי (6.2.2013)). בית המשפט אף יוכל להוציא התראה כלפי הבורר, שהיא בבחינת "כרטיס צהוב" שמשמעו שאם ימשיך בהתנהגותו, לא מן הנמנע כי הוא יועבר מתפקידו בעתיד.

לבסוף, אך לא בשולי הדברים, יודגש כי בוררים שנמצא כי הפרו את חובותיהם ולא מילאו את תפקידם נאמנה חושפים עצמם להליכים אישיים, לפי הוראות פרק ו' לחוק הבוררות.

מן הכלל אל הפרט

לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, לפיה מערכת יחסים עכורה בין בוררים היושבים בדין, או בין חלק מהם, לא יכולה להקים עילת נבצרות מכוח סעיף 11(3) לחוק הבוררות, הרי שאין מנוס מביטולה של הקביעה ההפוכה, המופיעה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. משמעות הדבר הינה, שהבוררים צימבליסט, הייזלר ופרקוביץ' לא יועברו מתפקידם, והם יוכלו להמשיך לכהן כבוררים בהליך דנן.

משזוהי התוצאה, מתייתר הצורך לדון בטענתו של הרב כהנמן לפיה מתעוררת שאלה האם ניתן להחזיר לבוררים דיון בנושא מסוים, לאחר שנקבע כי "נבצר" מהם למלא את תפקידם ("נבצרות למחצה").

יצוין כי אמנם, הדעת לא נוחה מהמשך ניהול הבוררות לפני מותב הבוררים צימבליסט, הייזלר ופרקוביץ', שעה שמערכת היחסים הפנימית בין חלקם כה עכורה. יחד עם זאת, בהיעדר עילה משפטית מתאימה להעברתם מהתפקיד, איני סבור כי ניתן להרחיב את עילת ה"נבצרות", וזאת גם אם ניתן לסבור כי תוצאת מהלך משפטי זה תיטיב עם הצדדים במקרה הנדון. יוזכר, כי בית המשפט המחוזי קבע כי במקרה דנן לא מתקיימת עילה להעברת הבורר צימבליסט מתפקידו מכוח סעיף 11(1) לחוק הבוררות. כמו כן, לא נדונה אפשרות להעביר מי מהבוררים מתפקידו מכוח סעיף 11(2) לחוק הבוררות. אשר על כן, איני סבור כי יש מקום לקביעה המעבירה איזה מהבוררים מתפקידם במסגרת בקשה זו.

אשר להמשך הליך הבוררות; שלושת הבוררים מצופים להתנהל באופן מקצועי ומכבד, והדברים הם בבחינת פשיטא. אין הבוררים יכולים ליתן למערכות היחסים האישיות ביניהם להשפיע על אופן ניהול הליך הבוררות. ככל שאחד מהבוררים יפעל אחרת, בין אם בניסיון להערים קשיים על ניהול הבוררות, בין אם בניסיון לעכב את ההכרעה בהליך ובין אם במטרה לטרפד את תוצאתו, הדרך נותרת פתוחה לצדדים להגיש בקשות נוספות לבית המשפט המחוזי לפי סעיפים 11(1) ו-11(2) לחוק הבוררות. זאת, בכפוף לכך שאין מדובר בבקשות שנדונו והוכרעו בעבר. ככל שהצדדים זקוקים להנחיות קונקרטיות נוספות, הם רשאים לפנות לבית המשפט המחוזי בהליך אבעיה, כמפורט לעיל. בוררים שיפרו את חובת הנאמנות החלה עליהם מכוח סעיף 30 לחוק הבוררות, חושפים עצמם להליכים משפטיים מכוח הוראות פרק ו' לחוק הבוררות.

טרם נעילה אציין, כי הצדדים העלו טענות שונות שלפיהן בית המשפט המחוזי לא דייק בהצגת קורות הסכסוך, לרבות בהצגת פסק הבוררות משנת 2000. לא התרשמתי מטענות אלה, מה גם שהן אינן מתאימות להתברר במסגרת ההליך שלפנינו, מעצם טיבו. על כל פנים, יובהר כי השאלה היחידה שעמדה להכרעתנו בפסק דין זה היא שאלת הפרשנות של סעיף 11(33) לחוק הבוררות, וממילא לא מובעת דעה ביחס לטענות אחרות.

סיכומם של דברים

לוּ תישמע דעתי, נורה על דחיית שתי בקשות רשות הערעור שהגישו הרב כהנמן והרב מרקוביץ, למעט בעניין הטענות שהועלו בדבר פרשנות סעיף 11(3) לחוק הבוררות. אשר לטענות אלה – אציע לחבריי לבטל את קביעות בית המשפט המחוזי ולקבוע תחתן כי מערכת יחסים עכורה ואף עוינות בין חברי מותב בוררים או חלקם אינה מקימה עילה להעברת בוררים מתפקידם לפי סעיף 11(3) לחוק הבוררות. אשר להמשך הליך הבוררות – שלושת הבוררים ימשיכו לכהן בתפקידם, והם יפעלו לפי ההוראות הקבועות בפסקה 25 לעיל. היות שניתנה רשות ערעור לשני הצדדים, אציע לחבריי שלא נעשה צו להוצאות.

טרם נעילה יוער, כי התוצאה בתיק זה – שאין ספק שאינה אידיאלית – היא תולדה של בחירת הצדדים. במסגרת ההליך, הוצע לצדדים להגיע להסכמות פרגמטיות, שייתרו את מתן ההכרעה בתיק זה, תוך שהובהר להם כי ספק אם תוצאה משפטית כלשהי תביא מזור לסכסוך רווי היצרים ביניהם. עוד הובהרו הסיכונים הנשקפים לשני הצדדים מעמידתם על קבלת ההכרעה בתיק זה. צר הדבר, שההידברות בין הצדדים לא נשאה פרי ושנדרשה הכרענו, שמשמעה היא המשך הליך הבוררות בנסיבות הקיימות.

    ש ו פ ט

 

המשנה לנשיאה (בדימ') א' רובינשטיין:

א. הרב יוסף שלמה כהנמן זכר צדיק לברכה, פליט השואה שהגיע ארצה ב-1940, הקים עולה של תורה בארץ ישראל מתוך אפר השואה, והיה חלוץ כינונו של עולם הישיבות המוכר לנו כיום בישראל, במיוחד הישיבות הליטאיות, בייסוד ישיבת פוניבז' (על שם עירו בליטא שחרבה). היא הוקמה עוד בעיצומה של השואה, בכסלו תש"ד (דצמבר 1943). ישיבה זו היתה בעולם התורה לעץ נושא פירות הילולים, לספינת-דגל, וכל מלים אך למותר. ואגב, זכורני כיצד כד הוינא טליא הוליכני אבי ע"ה לפתיחת "ירחי כלה" בימות "בין הזמנים" של מנחם אב על-ידי הרב כהנמן, והתרגשותו היתה מרובה כאילו שב לשעה לעולם היהודי שחרב בשואה, ובתוכו רבים ממשפחתו.  המחלוקת שברקע התיק הנוכחי היא בין צאצאיו על השליטה בישיבה, והיא פיצלה אותה לשניים, תוך חלוקות פיסיות מלאכותיות ועירוב המשטרה ר"ל מדי פעם בעקבות סכסוכים. בסיפת מאמר מקיף על תולדות הרב כהנמן כותב ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי ("'בהר ציון תהיה פליטה': הרב יוסף שלמה כהנמן, הרב מפוניבז'", בתוך הגדולים, אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל (לכבוד פרופ' מ' פרידמן), עורכים ב' בראון ונ' ליאון (תשע"ז-2017) 571, בהערת סיום (הע' 77 בעמ' 590) על הפילוג: "הכינויים הבלתי מחמיאים של שני המחנות, שמקורם בעגה פנימית של הישיבה, הפכו לשגרת לשון ולסממני זיהוי מקובלים בשיח הציבורי: ישיבתו ומחנהו של הנכד הרב אליעזר כהנמן, כונו 'שונאים', וישיבתו של גיסו הרב מרקוביץ 'מחבלים' (שניהם בהגיה מלעילית)"; כל זאת, תוך חלוקה "אידיאולוגית" כביכול לעמדות מתונות או נוקשות יותר בציבור החרדי הליטאי, עמדות שאין להן דבר עם לימוד התורה עצמו.

מה נאמר ומה נדבר, מי יאמין כי עסקינן בתורה לשמה, ב"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם", ומה המוסר הניתן לתלמידים בחורי הישיבה ללימוד מידות טובות. אילו קם הרב יוסף שלמה כהנמן המנוח לתחיה וראה את הנעשה בישיבה יציר כפיו, מפעל חייו וחמדת לבבו, חוששני כי היה שב מייד לעפרו, באמרו לא "נצחוני בני, נצחוני בני" (בבלי בבא מציעא נ"ט, ע"ב) אלא "ביזוני בני, ביזוני בני". ראו רק בבית משפט זה, לפני התיק נשוא ענייננו, ע"א 10010/08 כהנמן נ' מרקוביץ (2009); רע"א 5421/13 כהנמן נ' מרקוביץ (2013) ועוד התדיינויות רבות בבתי משפט אחרים. הדברים נאמרים כמובן מבלי "ליטול צד" במלחמה הזאת כשלעצמה, שפסק דיננו לא יסיים אותה והיא תימשך – חוששני – עד שיקומו הגונים בשני הצדדים ויחליטו "עד כאן", וימצאו פתרון של שלום אם במאוחד על-ידי צד שלישי מנהל נאמן שהכל סרים למרותו, ואם בנפרד בחלוקה בין שתי ישיבות או כל דרך אחרת; והרי נמסר לנו כי תהליך גישור ארוך בפני השופט טירקל התנהל ועמד לפני הסכמה.

ב. כך או אחרת, עלינו להכריע באשר לפנינו; בית המשפט קמא עשה מלאכתו נאמנה (גם אם בנקודה אחת אנו חלוקים עליו) בפסק דין מפורט ומנומק, וכחברי אף אני איני רואה עילה להתערב ברובו הגדול. מצטרף אני איפוא לחברי השופט דנציגר בתוצאה שאליה הגיע ובעיקרי הנמקתו. הנקודה בה הציע לקבל את הערעור, פרשנות ה"נבצרות" לפי סעיף 11(3) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, מקובלת עלי, בנתון להערות שעיקרן אי נעילת שער. אפתח ואומר, מעבר לפרשנות בה עסקינן, כי בורר המקליט את חבריו לבוררות (כפי שתיאר חברי) עושה מעשה שלא ייעשה, וכמות שכתב חברי, אין מדובר בחיסיון, אלא ברור שהדברים אינם ראויים ואינם קבילים. אכן הדבר אינו כתוב בהוראת דין. העיד הרב ישראל רוזן, כי הרב ש"ז אוירבך זצ"ל אמר לו "לא כתוב בשום מקום שאסור להכניס חתולים לארון הקודש. זה שכל ישר" (אתר כיפה י' בסיון תשע"ה (28.5.15)). חובת האמון של בורר כלפי מוסד הבוררות אוסרת על מעשים שלא ייתכנו, והרי רואים אנו את הבורר כמעין-שופט – והאם יעלה על לב שופט להקליט שופט רעהו? צעד זה ירוד ולא מוסרי, ולדעתי אין הדבר כשר גם משפטית, אך גם אם יטען מישהו שכשר הוא, הריהו בחינת "כשר אבל מצחין", אוי לאותה בושה. בית המשפט המחוזי הפנה לכלל 11(ד) לכלל האתיקה לשופטים, תשס"ז-2007 הקובע כי "שופט ינהג בעמיתיו השופטים בכבוד ובחברות". גם אם לא היה הבורר המקליט מרוצה. האם זו הדרך? והלא יש דרכים אחרות להביע מחאה ואי נחת על יחס חבריו להרכב הבוררים, ולא הקלטת-סתר.

ג.  אשר לנבצרות לפי סעיף 11(3) לחוק הבוררות, פירושו של חברי כי נבצרות היא על דרך הכלל זו ה"קלאסית", מסיבות שאינן תלויות בבורר, מקובל עלי, אך אטעים בנידון דידן במיוחד את הטעם שבפסקה 17 לחוות דעתו, הפח היקוש של מניפולציות מכוונות. אכן, פרופ' ס' אוטולנגי בוררות דין ונוהל (מה' 4, תשס"ה-2005) בעמ' 520-5199 מרחיבה במקצת (כמות שציין חברי) את פירוש ה"נבצרות" גם למצבים שבהם מבקשים שלא לפגוע בכבודו של בורר, ולא הייתי נועל דלת באשר לכך, או גם למקרים נדירים מאוד אחרים. ואולם, אין להסכין עם פרשנות שתפתח פתח למניפולציות של בורר שאין דעתו נוחה. דעת לנבון נקל – והדברים נאמרים בכבוד לבית המשפט המחוזי, שהשתדל בענייננו לחבר עצמו למציאות העגומה של בוררות זבל"א זו אשר הגיעה  לשפל המדרגה – כי אם ייפתח הפתח לפרש "נבצרות" כחלה גם על מלחמות התשה בין הבוררים, יוכל כל בורר שיחוש כי הרוח הכללית אינה נושבת לטובת "הצד שלו", מי שמינהו – ליצור פרובוקציות כאלה או אחרות שימשכו את השטיח מתחת לבוררות, היא תשותק ואזי תיטען נבצרות; "הטירפדת וגם ניצחת?" לא ייעשה כן במקומנו. די לי באפשרות זו כדי להצטרף לפרשנות חברי, במקרה זה ומעין זה. וכמות שציין, בוררים הם "מעין שופטים", וכלום לא תחול עליהם מערכת יחסים כזו הנהוגה בין שופטים, לצורך התיק שלפניהם? מקל וחומר כך, כאשר כידוע עילות ההתערבות בבוררות מצומצמות, והדבר מעצים את הצורך בהליך נקי.

ד. לפני שנים בא לפניי מקרה בו ביקש צד לפסול בוררת ובין השאר נטען כי בשל לקות ראיה שלה, לא תוכל הבוררת להידרש לכל המסמכים שבבוררות. בעניין זה נאמר בחוות דעתי (רע"א 6931/11 עמידר נ' חי (2011), פסקה כ"ז) כך:

"באשר לטענתה של המבקשת המסתמכת על לקות הראיה של הבוררת, איני סבור כי אלה ראויות להתייחסות ומוטב היה אילו לא היו מועלות, הן נוכח דחייתן בהחלטות שיפוטיות חלוטות קודמות, והן בשל כבוד האדם של הבוררת, שכולנו מצווים לשמור ולהקפיד בו. נשוה כולנו בנפשנו מצב שבו חלילה נפגע מאור עיניו של מי מאתנו, אך לא שכלו; האם מן המידה להדירו ולדחקו הצידה? 'דעלך סני, לחברך לא תעביד', מה שעליך שנוא לחברך לא תעשה, אמר התנא הלל (בבלי שבת לא, א'). חכמינו כינו מי שמאור עיניו אבד בשם סגי נהור, והשתמשו בביטוי זה – 'אור גדול' – גם כדי לציין את סגולותיו של מי שמאור עיניו ניטל. תולדות האנושות, מן האמורא רב ששת עד לסופרים ויוצרים בדורותינו, רצופה במי שהיו בעלי הישגים מופלאים על אף לקות הראיה. כך הסופר המצרי הדגול טה חסין, כך מורי משכבר הימים באוניברסיטה העברית פרופ' חיים בלנק, נכה צה"ל מתש"ח וסגי נהור, בלשן מחונן, וכך זה לא כבר מושל מדינת ניו-יורק; גם שופט בבית המשפט הפדרלי לערעורים בוושינגטון הוא סגי נהור. איני מקל ראש בקושי טכני לעיון במסמכים חשבונאיים וכדומה במצב של לקות ראיה, אך לא בשמים היא, לא בשמים היא".

בנידון דידן עסקינן בטענת נבצרות בשל יחסים רעועים בבוררות, וחברי נדרש לאפשרויות שאינן בחינת "נבצרות" לטיפול במצב שנוצר והן קיימות; אלה דרך המלך לטיפול בכך, אין זו נבצרות.

ה.   חברי הזכיר את פסק הדין ברע"א 296/08 ארט-בי נ' עזבון ליברמן (2010). חוות הדעת העיקרית והחשובה נכתבה על-ידיו. בחוות דעתי שם נדרשתי לגדרי מראית פני הצדק ונקיון הדעת במשפט העברי (פסקאות ה'-ז'). להלן נאמר בעניין זה (בפסקאות ט'-י"ב):

"ואולם, אין הבוררים (מבוררי הצד בבוררות זבל"א, שמהותה זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניים בוררים להם אחד – א"ר), נתפסים כנציגי הצדדים אלא 'כל תורת הדיינים עליהם ואינם יכולים לקבל קרוב או פסול בלתי רצון חברו' כדברי בעל שאלות ותשובות פנים מאירות (ב' קנ"ט), (ר' מאיר איזנשטט- מהר"ם א"ש, אוסטריה, המאה הי"ח), ואין הם יכולים 'לחפות' על צד אחד. עם זאת, בבוררות מעין זו אין לפסול בורר בנימוק שהוא אוהבו של הצד שכנגד, ויכול גם הוא לברור לו אוהב מצדו (שו"ת מהרי"ק, (ר' יוסף קולון צרפת ואיטליה המאה הט"ו) ט"ז, ב'). אמנם יכול צד לפסול את בוררו של האחר אם הוכיח שהבורר פסול לדין או אף אם יודע הוא עדות לצד הפוסל (שם, 34; בבלי סנהדרין כ"ג, ע"א).

לשלמות התמונה נזכיר, כי החוקר ד"ר יובל סיני בספרו השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי (תש"ע-2010) עוסק, בין השאר, (עמ' 151-147) ב'בית דין של בוררים' שהזכרנו, הוא מייחס מוסד זה, שככל הנראה רווח ביותר בארץ  בימי חז"ל – להשפעת המשפט הרומי (עמ' 148). לדעת המחבר, אין מטרת הרכב שלושה (שנהג  בבוררויות אלה לעומת דן יחיד במשפט הרומי) עשיית פשרה ושלום, אלא הוצאת הדין לאמיתו (עמ' 149), וכן "רידוף הזכות" של שני הצדדים (עמ' 150). קרי, 'שרדיפת הזכות של שני הצדדים תביא לבירור האמת. כל שופט ירדוף אחר זכותו של זה שבחר בו כשופט וישמש מעין עורך דין המעלה טענות זכות לטובת לקוחו; ונמצא שלא יישאר שום צד זכות נעלם מעיני שני בעלי הדינים', והשופט השלישי הוא אובייקטיבי ומכריע לעשיית דין אמת (עמ' 151-150).

ד"ר ורהפטיג אומר בסיכום דבריו ( מאמרו "דיני בוררות במשפט העברי כמקור לחוק בוררות חדש במדינת ישראל", בספרו מחקרים במשפט העבריתשמ"ה-1985, 23, ובמקור בקובץ מזכרת לזכר הרב י"א הרצוג (תשכ"ב)) עמ' 35 – א"ר) – ונזכור כי נכתבו בטרם חוק הבוררות – 'במשפט הנהוג במדינת ישראל, הבוררים הם סוכני בעלי הדין, אלא שבכל זאת הבורר חייב להתנהג כדרך ששופט מתנהג' (ההדגשה הוספה – א"ר); כשלעצמי, איני סבור שאת הניסוח 'סוכני בעלי הדין' יש לקרוא כפשוטו.

ואולם, תהא אשר תהא התפיסה שנהגה בטרם חוק הבוררות, אין דבר זה זהה לבוררות זבל"א הנוהגת בימינו, שבה גם בורר שנבחר על ידי צד אינו 'סוכנו' או 'בא כוחו' של הצד, וכפי שכותבת פרופ' אוטולנגי (עמ' 367) לגבי בוררי זבל"א, כי 'לאחר שמונו לתפקידם, מכהנים הם כבוררים לכל דבר ולא כמייצגי הצד שבחר בהם' (עמ' 367), ולכך חשיבות רבה. אזכיר בהיקש את דברי הרב בצמ"ח עוזיאל, הראשון לציון בשעתו, בפתח ספרו השופט והמשפט (תשס"ו), עמ' 11 כי 'המשפט והשופט הם שני נושאים אחוזים וקשורים איש ברעהו בקשר בלתי נפרד ובלתי נפסק', וכך לדידי בעיקרון גם באשר לבוררים ובוררות.

דברים אלה צריך לטעמי שיהיו נר לרגלי כל בורר בבוררות זבל"א.

בהמשך לאמור, הרב עו"ד דוד ניסני במאמרו "על בוררים ועורכי דין ומה שביניהם", פרשת השבוע (א' הכהן ומ' ויגודה עורכים) 426 (תשע"ג), סוקר שיטות שונות במשפט העברי באשר לבוררים המתמנים על-ידי הצדדים, בבוררות זבל"א. מרבית הפוסקים אינם רואים את "בוררי הצד" שבחר כל צד כמייצגים את מי שבחרם; בולט בהם הרא"ש (רבינו אשר, גרמניה-ספרד, המאות הי"ג-הי"ד) המטעים, כי על הבורר לפסוק דין אמת ללא קשר לשאלה מי מינהו; אך היו גם שסברו אחרת וראו את הבורר כמעין "מייצג" של הצד שבחר בו (הרמ"ה, רבי מאיר הלוי אבולעפיה, ספרד, המאות הי"ב-הי"ג), ומכל מקום מציין המחבר "עולה שההטיה של כל בורר לטובת הצד שבחר בו היא הטיה מובנת בשיטת זבל"א". ואולם, גישתו של המשפט הישראלי היא כדברי פרופ' אוטולנגי שהובאו מעלה; ראו גם י' שמעוני דיני בוררות, אופק חדש בבוררות 204-203 (מהדורה שניה, תשע"ד-2014). אך תהא הגישה אשר תהא, לא יתכן לראות את הבורר האחר כסוג של "אויב" ר"ל, וכמות שראינו מצויה בהתכתבויות שבתיק, פניית הבורר המקליט אל "ידידי" הבוררים, אך בהמשך – כמאמר רבי יהודה הלוי במחזור השירים בכבל ערב – "דברים ארבו תוכם דבורים ובתוך יערת דבש קוצים כסוחים". גם אם יש אי נחת וטרוניה, ישנן דרכים לליבון, ולא זה הדרך, כאמור.

הביטוי "נבצר" במובן של נמנע מצוי במקרא פעמיים: "לא יבצר מהם כל אשר יזמו" (בראשית י"א, ו'), וכן "ולא-יבצר ממך מזמה" (איוב מ"ב, ב'). אונקלוס בבראשית מתרגם "לא יבצר" – "לא יתמנע", ורש"י בעקבותיו "לשון מניעה כתרגומו". כלומר, משמעות ה"נבצרות" היא אי היכולת לתפקד, שאוטולנגי עוסקת בה בהרחבה (עמ' 520-514). בית המשפט קמא תלה את הנבצרות בהתבוננותו של אדם מן היישוב, קרי אובייקטיבית, בדומה לנבצרות ה"קלאסית" של חוסר כשירות בריאותי או סיבה חיצונית דומה; אך לטעמי בהקשר דנא אין מנוס מהתבוננות אל התמונה לפרטיה, שאדם מן היישוב אינו מכיר אותה, והיא בניית מערכת של עוינות שסופה הכשלת הבוררות. על כן גם אם ישנם מקרים של נבצרות שאיננו יכולים להעריך מראש, מקרה של קביעות עובדתיות על-ידי בית המשפט של עוינות ושל מלחמות בין בוררים, מצד זה או מצד אחר בדרגות שונות של "תרומה", אינו יכול להיות בגדרי "נבצרות", כדי שלא יהיה פתח לטרפוד בוררויות על-ידי כך. בעניין ארט-בי ציינתי (פסקה ד') באשר לסעיף 11(1) לחוק הבוררות ("נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים"), כלהלן:

"אשר לאמות המידה להעברת בורר מתפקידו לפי סעיף 11(1) לחוק הבוררות. כפי שתיאר חברי (השופט דנציגר – א"ר), המבחן הבסיסי לפסלות שופט כמו גם בורר – ולטעמי, כדעתו, חד הם ביסודו של דבר לעניין זה – הוא אובייקטיבי; אך עם זאת ציין, כי הביע דעתו שישנן נסיבות בהן המבחן של מראית פני הצדק ו'החשש הסביר' הסובייקטיבי תופס את מקומו. כך – מקום שמראית פני הצדק נפגעת בצורה מוחשית, כאשר חלה עמימות עובדתית באשר להתנהגות ספציפית של שופט אל מול צד, ובמצבים שבהם חזקת מקצועיותו של השופט אינה עזה דיה למראית תקינות ההליך (רע"ב 10349/08 מדינת ישראל נ' גנאמה, לא פורסם). באופן כללי, לטעמי החריג למבחן האובייקטיבי טמון בגדרי השכל הישר, המשקלל נסיבות ובודק האם מראית העין הפוסלת היא כזאת, שברי לכל כי ה'שידוך' הכפוי בין השופט או הבורר לבעלי הדין אינו יכול לצלוח, בשל משקע שאין לקעקעו".

אך השכל הישר מלמדנו, שמשקע אשר הוא "מעשה ידי בורר", אין להלמו.

ח. סוף דבר, אצטרף לתוצאה שאליה הגיע חברי ולעיקרי הנמקתו ואשוב ואפציר בבעלי הדין, לכבוד זכרו של סבם המייסד הגדול, להגיע לשלום – או לחלוקה של "אם השמאל ואימנה, ואם-הימין ואשמאילה" (בראשית י"ג, ט'). חזות קשה חוזה אני אם לא יתעשתו הצדדים וישיגו הסדר, שאינו בשמים.

    המשנה לנשיאה


השופטת ד' ברק-ארז:

אני מסכימה לתוצאה שאליה הגיע חברי השופט י' דנציגר במקרה זה, כמו גם לשיקולי המדיניות ולעקרונות שהנחו אותו. יחד עם זאת, מאחר שנסיבות המקרה אינן מחייבות אותנו להכריע בכך אני מבקשת להשאיר בצריך עיון את האפשרות של פסילת המותב כולו, בנסיבות חריגות במיוחד. אני מסכימה עם חברי השופט דנציגר שהנסיבות שבפנינו אינן מצדיקות קביעה זו.

כמו חברי השופט דנציגר ומטעמיו אני סבורה שסעיף 11(3) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: חוק הבוררות) נועד לטפל במקרים שבהם נבצר מבורר למלא את תפקידו בשל נסיבות חיצוניות שאינן תלויות בו כגון מחלה. עוד אני מסכימה כי דרך המלך להעברת בורר מתפקידו בשל סיבות הנעוצות באופן תפקודו עוברת בסעיפים 11(1) ו-11(2) לחוק הבוררות, שעניינם בורר שאינו ראוי לאמון הצדדים או כזה שהתנהגותו גורמת לעינוי דין. עוד אני סבורה שבמקרים אשר בהם מותב הבוררים אינו מתפקד, יש לאתר את "הגורם הבעייתי" ולבקש את העברתו מתפקידו לפי אחת העילות הקבועות בסעיפים 11(1) ו-11(2) לחוק הבוררות. העברה מתפקיד של הבורר שדבק פסול בהתנהגותו או מונע את תפקודו של המותב היא צודקת יותר בבחינת "לא תספה צדיק עם רשע", וכן מעניקה תמריצים נכונים לבוררים, כפי שפירט חברי השופט דנציגר.

יחד עם זאת, מבלי להכריע בדבר, אני נוטה שלא לסגור לחלוטין את הדלת בפני האפשרות של העברת מותב הבוררים בכללותו מתפקידו במקרים חריגים וקיצוניים שבהם ייתכן שניתן יהיה לומר שהמותב בכללותו אינו ראוי לאמון הצדדים או גורם לעינוי דין. אפשר שיהיו מקרים שבהם מערכת היחסים בין חברי המותב הביאה, הלכה למעשה, את הליך הבוררות ל"מבוי סתום" מבלי שניתן לאתר את הגורם האחראי על מצב זה, או לחלופין בנסיבות שבהן בעת שהנושא מגיע לבית המשפט אין לומר שהאשמה רובצת רק לפתחו של אחד. כאשר אנו משווים נגד עינינו את התכלית העליונה של הליך הבוררות – פתרון הסכסוך בין הצדדים – אפשר שלא יהא מוצא מפתרון חריג זה כאשר "כלו כל הקיצין". הבוררות שייכת לעולם הדרכים החלופיות לפתרון סכסוכים, ולכן חשוב שאכן תשמש חלופה מיטיבה. מכל מקום, מקובל עלי לחלוטין שלא ניתן יהיה לטעון לפסילה של המותב כולו מבלי שנעשתה בחינה מקיפה המתמקדת באחריותם של חברי המותב למצב שנוצר, כל אחד בפני עצמו.

בסיכומו של דבר, חרף מערכת היחסים הקשה הנמצאת ברקע הדברים בין הצדדים לסכסוך אני סבורה שלא הונחה תשתית מספקת לפסילתו של המותב כולו. אני מצטרפת אפוא לתוצאה אליה הגיע חברי השופט דנציגר.

    שופטת

הוחלט כאמור בתוצאת פסק דינו של השופט י' דנציגר.

ניתן היום, ‏כ"ח בסיון התשע"ז (‏22.6.2017).

המשנה לנשיאה (בדימוס) ש ו פ ט ש ו פ ט ת

עו"ד נועם קוריס – רשימת החברות בפירוק לפי קובץ שפרסם הכונס הרשמי חלק 6

עו"ד נועם קוריס – רשימת החברות בפירוק לפי קובץ שפרסם הכונס הרשמי חלק 6

עו"ד נועם קוריס  – רשימת החברות בפירוק לפי קובץ שפרסם הכונס הרשמי חלק 6

עו"ד נועם קוריס – מעורבות משרד עו"ד נ. קוריס ושות' בקהילה…

בהתאם לדו"ח הכונס הרשמי שפורסם ביום 18-12-2016, נא לשים לב להערות בדו"ח הכנ"ר,מהן ניתן ללמוד שקיימות חברות מתוך החברות הנ"ל, שסיימו את הליך הפירוק.

קרניקס נטוורקס בעמ
קונקט טי. וי. בעמ
מ. טלי שיווק בעמ
שוגר יו 2 בעמ
לנסיס בעמ*
עידן הזהב בעמ*
נורטל נטוורקס ישראל (מכירות וש
דרכי נ.ע.מ הנדסה ותשתיות בעמ
ר.ח חמאתי ובניו בעמ
קבוצת איכות סוכנות לביטוח (200
אחזקה טובה ניהול ואחזקות מבנים
קונסטיל יצור 2000 בעמ
אשכול פתרונות רפואיים בעמ
פולוניה יבוא יצוא 2000 בעמ
אימובייל ישראל בעמ
שמר פלוס שירותים מרכזיים בעמ
יבולים חברה ליעוץ כלכלי ועסקי
קומודיו בעמ
ניו פל טכסטיל 2000 בעמ
איתי מחשבים ישראל בעמ
אוקר אינטראקטיב בעמ
נייט לייט טכנולוגיות בעמ
מגם – סין יבוא יצוא בעמ
דניר (2000) עבודות בנין ושיש ב
ניו טראק קום בעמ
מותג תעשיות רקמה (2000) בעמ*
ערן מלכה שרותי תדלוק התאומים ב
יוניטק טכנולוגיות בעמ
מסטופ בעמ*
המכרז של המדינה מובילים בעמ
ספוט השקעות בעמ
דורון ויץ בעמ
נומד אקסס בעמ
מג'יק מערכות מתקדמות לניקוי בע
אי בייס בעמ
ס.ג הנדסת צנרת מים בעמ
מיגו ג'מפ מסחר בינלאומי בעמ
אילנית שערים אוטומטיים בעמ
ט.ל. פלסט בעמ
כרמלי בייגל (2000) בעמ
כרמלי בייגל (2000) בעמ
מדקס מכונים רפואים בעמ
פרסונטה בעמ
קרשנדו נטוורקס בעמ
אם.אס.אי אקסלנס בעמ
מחסני מזרונים פ.ע. בעמ*
א בימה בעמ
ג.פ.ה חנויות בעמ
המומחים – מ.ל.מ הובלות בעמ
אגרקסקו כרמל חברה לייצוא חקלאי
טיקורל בעמ
בית הטכנאים סחר (2000) בעמ
אין סלייד בעמ
מזור שרותי במה פלוס בעמ
קונג'י בעמ
שארק – חברה לביטחון ואחזקה בעמ
ש.מ. מורל אינטרנשיונל (2000) ב
דיגיטל וריפיקיישן בעמ
בזוית אחרת מול אינסטלציה בעמ
מכללת מגה טרנד בשוק ההון בעמ
סיבקום התקנים ומערכות בעמ
יוסי אשכנזי שיווק והפצת מוצרי
איזידור כהן בנין והנדסה בעמ
ש.א.ק.ל. חברה לבניה בעמ
שי מעקות בעמ
כריספי צ'יפס (2000) בעמ
מחסן הגבס מנו מחיצות 2000 בעמ
א.ב. עמירים שינוע בעמ
אקזיט (ל.י.ד.א.ש.) – בית השקעו
דפיר בעמ
סנטר רהיטים פת בעמ*
טרהסינק בעמ
טרהסינק בעמ
גריפ עיצובים בעמ
אם.אי.ג'י פרודקט סולשן בעמ*
קרנדג'י מעצבים בעמ
אי.איי.אם. אחזקות תקשורת בעמ
יהי מה ניהול מסעדות בעמ
חי בוני השרון 2000 בעמ
נון סטופ מ.ג. יבוא ושיווק בעמ
לי מרכז רפואי לניתוחים פלסטיים
אש טק ייזום והשקעות בעמ
מרפאת כאב בעמ
נשר חי ניהול ואחזקה בעמ
תעשיות תחבורה 2000 צ.א.ד בעמ
פאוקו אמריקה ישראל (2000) בעמ
גלובל ספורטס סטטיסטיקס (ישראל)
שביט סיבים אופטיים בעמ
נגרית אפי רשוק בעמ*
אול רייט בעמ*
פרי האוז יזמות ובניה בעמ
סלו לו בעמ*
קורוואר בע"מ
ר.סייפן תעשיות 2000 בע"מ
פשוט יבוא ושיווק בעמ
טקסטולוג'י בעמ
גלאל אחזקות בעמ
בלקר החזקות בעמ*
ד.הרשקוביץ 2000-חברה לבניין (1
אקיטה לחיות 2000 בעמ
אדיר א. גלית שמירה ונקיון בעמ
ג.י.א.ש. ניהול ואחזקת בתים משו
מאפית אלעד בת ים בעמ
מ. דלישס יצור ושיווק מזון בעמ
לינקיו תקשורת בעמ
המכרז הישיר (מול) בעמ
חשמל גזיאל בעמ
ארודיאם (א.ב) טכנולוגיות בעמ*
ארומלאי תוכנות בעמ*
קיסנט (2000) בעמ
מונליט יבוא ושיווק מזון בעמ
ארסבן  אחזקות בעמ
טוב לי ולילד ולתינוק 2000 ראש
שללו בעמ
דטה סורסינג בעמ*
כאמלקרים ריסורסס בעמ
מגינית א.ג.ר בעמ*
החברה לקידום הכדורסל בהפועל במ
נ.נ.ט ישראל בעמ*
הומפלו בעמ
סיקיורנט פיולינג סיסטמס (ישראל
מכללה לכלכלה אינפורמטיקה וטכנו
סקיור דאטה טכנולוג'יס בעמ
שיק גלובל טריידינג בעמ*
אבי אמירא שיווק עופות והודו בע
חברת וופא טורס הסעות ותיירות 2
חברת וופא טורס הסעות ותיירות 2
נט גייט תקשורת ואבטחה בעמ
עוף ראשון קמעונאי 2000*
בלרס יבוא ושיווק מוצרי חשמל בע
נשיקה צרפתית ישראל (2000) בעמ
נאקו נבחרת המותגים בעמ
ש. טלבי תעשיות אלומיניום (2000
זרוזי בעמ
סאל – טיפולי יופי בעמ
מדיק4אול ישראל בעמ
ליבי פלסט 2000 תעשיות פלסטיק ב
גרוסמן תשתיות בעמ
מור בי מדיה 2000 בעמ
ועידת העיר בעמ*
אייקום תקשורת בעמ
פרדי שמואל בעמ
אביב סיעוד מיקצועי  (2000) בעמ
רקורד שיפור בעמ
דיאלוג אנרגיה בעמ
אלום קור (2001) בעמ*
סטודיו יריב סתיו בעמ
הדר שלמה ש.ג.מ 2001 בעמ
א.ה מסיעי נתניה בעמ*
הע-פמ (2001) בניה ופיתוח בעמ
לינקו-ליין (2001) שיווק מכונות
מכללת סטארט – טק בעמ*
א.ל סיס אדמין בעמ
מ.ק אלקם בעמ
נקיטה ניהול נדלן ואחזקות בעמ
דיינאטרג' ישראל בעמ
חריפ (2001) בעמ*
מרכז הטבק חולון-אזור בעמ*
כיכר האיכר בעמ
וי.אם.די.אס.נולג' (2001) בעמ*
ס.ב.נ.י לבניה ושירותים בעמ
נישות עסקיות בעמ
פרשספאן פרחים 2001 בעמ*
לזרום באור בעמ*
א.מ. מחסני היבואנים בעמ*
מכללת אטלס וורלד בעמ*
הגדוד העברי בגדי מעצבים בעמ
ה.מ. עמית טכנולוגיות בעמ
ירדן בתי קפה בעמ*
פיינטזום בעמ
שיא נקודות מכירה בעמ
חיים כהן 2001 אינסטלציה 2001 ב
אם.אס.די. סיקיוריטי טכנולוג'י
פ.ה.ד פוטוניק מערכות תקשורת בע
אורי -און בניה בעמ
עיינות-מים מינרלים טבעיים בעמ
כושר גופני לייף 2001 בעמ
נטטרסט בעמ
החברה לזכיונות נדלן לישראל בעמ
בית באחוזת השרון בעמ
אר.איי.איי.אם גרופ בעמ
ב.י סלטי צ'ויס 2001 בעמ
אי.סי.פי.אס. חומרי בנין וטכנול
סרג'ילניק – אספקת מוצרים רפואי
אמפא מוצרי צריכה בעמ
חבר שירותי הסעדה בעמ
היי קלאס משאבי אנוש נהול ואחזק
אודן ניהול והשקעות 2001 בעמ
מוסך צח לפחחות וצבע לרכב בעמ
אי.אם.טי.וי אפקטיב מדיה בעמ
נ.א. דקלחברה להשקעות בעמ
כתר יהלום פרויקטים בעמ
הוואנה אקסס בעמ
י.ל. איכות הנדסה ובניה בעמ
גארד קיו אל בעמ
אקספליי בעמ
קפה קפה רמת השרון בעמ
איל מקיאג' בעמ
נתיבי חוג החופש בעמ
ע. שלרום בעמ
טי.ג'י.אס טלקום בע"מ
דגש חזק (2001) בעמ
מ.י.מ קולינר בעמ
ורולן מערכות מים בעמ
קורנטו יבוא ושיווק בעמ
סי.טי וואר בעמ
מגאזין ביקני בעמ
איפא שרותי דלק בעמ
מסעדת ציון אקסקלוסיב (2001) בע
רפי סער אספלט בעמ
אורנית הנדסת חשמל בעמ*
ל.י.א.ר. ניהול ונכסים בעמ
גלובל שופ דירקט בעמ
כדורי נט בעמ
אלכסנדר דרדיקמן השקעות בעמ
א.א דיג סי בל בעמ*
ה.ר.ל.מ בעמ
יוסי קוזי יהלומים בעמ
אפרוני פרננדס קייטרינג ויעוץ ב
סולתם-רדד 2001 בעמ
פרסטיג' מוטור קלאב 2001 בעמ
ביג טום אחזקות בעמ
מ.ז.ג. שי בעמ
קינמון א.ג ארועים בעמ
יוסף חי תעשיות בעמ
י.ר. מטהרי מים בעמ
אן.אס מוקד שרותי אבטחה ונקיון
שי – קי סחר מתכות (2001) בעמ
אלומניום זוהר יבוא ושיווק (200
כאוס מעצבים בעמ
וויזאייר בעמ
מדיה- א.מ. קומ.תקשורת ויעוץ בע
טי.אי.אס פתרונות תרמו אלקטריים
קווליטופ בעמ
אביר וולמן בעמ
קבוצת בנטונית בעמ
ינון שיווק הנעלה בעמ
קואנטום לייט בעמ
מי צל לוגיסטיקה 2001 בעמ
יוזפוביץ גנאדי בעמ
א.ב.ה. מרפאות שיניים בעמ
עדית טכנולוגיות מידע בעמ
נופר ב.ש. תעשיות מתכת בעמ
זון 4 פליי בעימ
דומינגו טכנולוגיות מתקדמות בעמ
אימאג'ן שרותי פרסום בעמ
עץ ועוד בעמ
נגריית מלול תעשיות רהיטים בעמ
ארט בזל בע"מ
אוניקס- גילוי של פשטות בעמ
לוגיפלסט בעמ
ד.ג.ט דגום רכב בעמ
נטלנטיס בעמ
צ'ירס- 4 -יו בעמ
אמדיאוס תעשיות רהיטים בעמ
תדיראן טלקום בעמ
חמש אבנים (2001) בעמ
בי.בי תקשורת רחבת סרט בעמ*
ירון קופל ייזום והשקעות בעמ
משב-המרכז לשוקי  הון בינלאומיי
מקסימוס אלקטרוניקה ומחשבים בע'
.או.די.אפ. אופטרוניקס בעמ
קופי אן מור בעמ
משכנות הושעיא בעמ
א.ב. קורל הפצות בעמ
המניף א.א.א קבלנות בעמ*
ארז א. ל. י. ט הנדלן – יזום תי
צמרת סוככים בעמ
אי.אס קריאטיב בעמ
מיני ביג בעמ
פרייבט לייבל בעמ
ארטבוקס בעמ
לולו א.ב בעמ
ביוטי פיל אינטרנשיונל בע"מ
ורטהיימר (ר.ל.) נכסים והשקעות
צשלר פלדות בעמ
אשרדן טכנולוגיות בעמ
לונדוניה בעמ
א.פ.י.ק רשתות בעמ
גואל אורגנזה בע"מ
ח. אדם מסעדות בעמ
י. ג טיב הבניה בעמ
טוליפ ביואינפורמטיקס בעמ
פרי פאי סחר והשקעות 2001 בעמ
אס.אן אתגרים שמירה ניקיון ואחז
דיו ישיר בעמ
ניווה רשתות מזון בע"מ
אימפת שירותים בעמ
אליס טיפולי יופי בעמ
א.ב.ן דטה ליין קומיוניקישיין ב
אלן שיווק מערכות המחשה (2001)
מ.ש.ג בניה ותקשורת בעמ
א. אמבולנס ע.ר.ן 2001 בעמ
נכט אילן ישראל (2001) בעמ
טל – יד מצוינות בשירות בעמ
טורונטו ניהול גנים בעמ
ספרינט מחשבים 2001 בעמ
שחף מידע עסקי בעמ
ארץ ג. בנייה מתקדמת בעמ
קארין נדלן בעמ
שרביט הקסם בעמ
אמאל דיר תשתיות בע"מ
ג. מסעדות נוימן בעמ
תמוז הוצאה לאור בעמ
פאלמליין יצור ויבוא רהיטים בעמ
יצחק זיסו בעמ
ידע – רז הנדסה חברה לבנין ופית
טיב גורמה בעמ
ארז אוסובלנסקי נכסים בעמ
סי.פי.אס. עגורנים ומיכון בעמ
פרדי אקספרס בע"מ
פרודקטיב מיקור חוץ בעמ
א.ח. נירים בעמ
עולם ויפה מעץ בעמ
מ.י משכנות ארזים בעמ
מיטב השדה בעמ
קוונטרו בעמ
מוסך ניסים יוסי בעמ
וויס-טורס בעמ
לידר מפעלי מתכת בעמ
חברת מיכאל את יוסי עבודות מסגר
שונבר מחשבים בעמ
אבטרון מערכות 2002 בעמ
בר און ושיווק מזון 2002 בעמ
מוסיקראפט בעמ
ש. פרסום שנהב בעמ
אברהם יצחק יעקב שרותים בעמ
מילן תעשיות פח בעמ
אסראז מסחר ושרותים טכניים בעמ
אנוש לשכת שרות וטיפול לעובדים
ע.קוים מעוצבים בעמ
זהו טכנולוגיות בעמ
גרנד פיניש בעמ
עופר ג'י ניהול והשקעות בעמ
קולין קייטרינג בעמ
טופ פסיפס בעמ
חממית מן הטבע בעמ
אמ.אס.טי. רביב מודולר ספייס טר
דגים וחיות כהן ובניו (2002) בע
יוניטל נוטיפיקיישן סרוויסס בעמ
מ.ל.מ. את וכטר בעמ
אורטל יבוא ושווק אופנה בעמ
אווזי- ראשון לציון בעמ
א.נ אלקטריק מרקט בעמ
מ.ק תעופה בעמ
י.מ.י עגורן בעמ*
לה פאם חשמל בעמ
עומר טק סחר והשקעות (2002) בעמ
עדי גיל הזהב ירושלים בעמ
מוסך 2000 ראשון גולן כהן (2002
יוסף חיון 2002 בעמ
דרך היצירה בעמ
פנסקי פירזול בעמ
תמש פרויקטים ויזמות (2002) בעמ
שירה – רון השקעות בעמ
צמיגי הגיסים בעמ
קורן פתרונות מתקדמים בעמ
פורגל מחסני קרור בעמ
איי.די.או. סקיוריטי בעמ
נגרית אפי שירותי נגרות בעמ
א. אופיר התזה ושאיבת בטון 2002
רד מאונט בעמ
עודפים מעוצבים בעמ
עודפים מעוצבים בעמ
סי ליין אוטומציה בעמ
ג. נתנאל סחר והשקעות בעמ
הנג סנג קואופרשיין בע"מ
סושי – רול בעמ
עצי שיטים 2002 בעמ
מאפה דורי בעמ
מ.ד.מ.ן חברה לבנין בעמ
אי.סי. בונר בניה ופיתוח בעמ
סינרגיה התפתחות וצמיחה אישית ב
פנינת חן הלבשת נשים בעמ
ג'רוזלם וורלד טי.וי.בעמ
רשת שקל קל בעמ
א.ו. טרייד-אין מרכז בעמ
ברק ח.פ שרותי מזון בעמ
דובוליק בעמ
יו.סי.אר יוניברסל קומפני בעמ
אדום קידום מכירות בעמ
היל-עור בעמ
י. צ. עמל ביטחון בעמ
פינוקט שיווק בגדי ילדים 2002 ב
צופה בעמ
אילה ש.ר. נכסים וסוכנויות בעמ
אביב שרותים לוגיסטיים בעמ
ה. אופיר שיווק בעמ
הדר בטחון ושמירה 2002  בעמ
מלי צביעת מתכות בעמ
צ'אט ותרום בעמ*
טומט בר בע"מ
ניו דין מערכות פיננסיות בעמ*
מגדליה חברה לבנין והשקעות בעמ
מדליין ישראל בעמ
ברטר הפקות (2002) בעמ
דיו פור יו-חסכון בהדפסה (2002)
אקסטריקום בעמ
דניקה 2002 בעמ*
מאסטר סטיל בעמ
א. ב. עומר נדלן בעמ
ימה במרינה בעמ
דלת ג.חמד בעמ
ג'ורג' משקאות יבוא ושיווק בעמ
ד.ו.ר שרותי רפואה בעמ
מיסיס בורגר בעמ
תות וירק בעמ
קרן חשמל גנאדי בעמ
לוסידלוג'יקס טכנולוגיות  בעמ
פרס השקעות בע"מ
לופו לופו 2002 בעמ
להט מכירות ופיתוח מערכי שיווק
קרגו ליין בעמ
תמוז תעשיות זכוכית מתקדמות בע'
גבינריה אחזקות בעמ
רמות 2002 מרכז שירותי רכב בעמ
אירן קוברינסקי בעמ*
גל קייק'ס בע"מ
תותים גידול ושווק בעמ
אפ.טי.טי. בעמ
פריים סתיו הפקות בעמ
איקס אם אל מערכות בעמ
איתני עיצובים בעמ*
פיננשל טרגט (א.ג.) פתרונות פינ
חניאל שרותי אבטחה בעמ
טי.די.אי. מערכות נשק בעמ
סורמי השקעות ופיתוח בעמ
ר.ה אמטיסט בעמ
אליזבט – שירותי אירוח חלביים ב
א.י.ה. תעשיות ושירותים כחול לב
ג'נסיס המכללה לרפואה משלימה בע
ש.ש מותגי מזון מהיר בעמ*
פ.א.מ חברה ישראלית למעליות בעמ
א.י. לביא א. בעמ
מצדה שוקולד בר בעמ
במבוק עיצוב פיתוח ואחזקת גינות
נט את וורק בעמ
אורי שיווק ריהוט וטקסטיל בעמ
סוניקלינקס בעמ
טכניקל נטוורקס בעמ*
מור-נאור בעמ
גבירול 76 2002 בעמ
בית הארחה לכלבים בעמ
רום אלדר אבטחה בעמ
מועדון המיתר בעמ
פ.מ תל אביב בעמ
יהודה גניש בניה ויזמות בעמ
פורום אפ.איי.אי בעמ
מגוון חוצות בע"מ
גרא עבודות בניה בעמ
עדי שיין קבלנים בעמ
גל-מילר בעמ
מובר.קום בע"מ
נתי סקאל מחשבים אלקטרוניקה ותק
מצדה אבטחה פיזית בעמ
הדר מסעדות וארועים בעמ
לידר מתכת אילת 2002 בעמ
פרו-סרב קפיטל הולדינגס בעמ
ג'ונתן גונסלס בעמ
צארג איט בעמ
בית ובטחון ש. שיווק בעמ
גני השחר שיווק מלונות וארועים
סטודיו בי לתרבות הגוף וכושר 20
נירגל תשתיות ופיתוח בעמ
מ.מ.ו. שרותי הסעדה בעמ
גולדרש בעמ
טרמובסט בעמ
לומיטו עיבוד ושיווק מוצרי בשר
קאמי תעשיות פלסטיק ומיחזור בעמ
שגיא שמואלי ניהול בעמ
רובי גל (2002) בעמ
ג.ג ענבר בעמ
פסיון עיצובים בעמ
יניב טכנולוגיות מדיה בעמ
קודקס אקספרס בעמ
קונדיטוריה וייס בעמ
מוסכי רכב מ.מ.ס 2002 בעמ
מנו ברוס שיווק בעמ
קל אור דיאט בעמ
צמרת הכוכב הבניה והתשתית בעמ
נאוה מזון בעמ
אלפא לוגיסטיקס (טי פי אל ) בעמ
שהם קפה בר בעמ
דוריאן לתינוק ניהול חנויות בע'
ל.ה.ט.מ לקידום הכשרה טכנולוגית
אניטיגולה בעמ
ימבורגר הרצליה בעמ*
סלו ויירלס בעמ
יעד מטרה בטחון ומאגרי אנוש בעמ
הייר קומפלקס בעמ
יושקו פרחים בע"מ
פרייווט ליין טקסטיל בעמ
מ.ש.א.ב שירותי אדיב בעמ*
אפקטיב אקס מערכות תוכנה בעמ
צעדים מכון אורטופדי בעמ
עדן בריאות  טבע מרקט בעמ
קפה מאיר בעמ
א.ד כיפוף ומעקות בעמ
הפרדס כפר ויתקין-צומת חפר גן א
מרתון ישומים בטכנולוגיות מידע
שי זך בעמ
ג'ומעה לחומרי בנין (2002) בעמ
קוזי רהיטים (2002) בע"מ
טיולי שיא תיור (2002) בעמ
ענק הטבק והממתקים בעמ
נישה ניהול  משאבים (2002) בעמ
סקיוריטי ארט בעמ
א.ב. יניב שיווק בעמ
אריאל תאגיד לרפואה ואסתטיקה בע
פלפליקו בעמ
מועדון קוקפיט בעמ
אס.אם. פרסום חוצות רחובות בעמ
אל היעד בע"מ
די.בי הנדסה בעמ
א.א.ח. הצלחה ניהול והחזקות בעמ
חושן אבטחה בעמ
דידו – שווק וייצור מוצרי אופנה
איה פ. צאלים בעמ
אגייט פתרונות בעמ
אינדיקיישנס בעמ
אנלימיטד קפיטל בעמ
ביטומאט אחזקות בעמ
רום א.ק. חברה לבנין בעמ
הורייזן סמיקונדקטורס בעמ
בלומטיף בעמ
ישר אלי אינסטלציה בעמ
אלורון גלאס בעמ
ג'י פרו ג'יטי בעמ
פי-קומ טכנולוגיות מדויקות בעמ
משה יוחננוף בעמ
רפואה וטכניקה בעמ
טעים לי תמיד בעמ
סיגמא ניהול ושעשועים בעמ
סופר טוב וזול בעמ
אקפלה ביסטרו בעמ
אליביט סוכנות לביטוח (2003) בע
א.אור-חיים סחר בינלאומי בעמ
עמיד (עסגד) תעשיות בעמ
כהן – שטרצר חברת עורכי דין
ניר לן- נוה נופש בעמ
חץ וקשת בנייה ושיפוצים בעמ
קסנלייט בעמ
טי. גריי בעמ
ללו קריאיישנס בעמ
רהיטי א.ר. יובל בעמ
ש.ט.ר. מסעדות בע"מ
רוטל הגלריה למוצרי טקסטיל ונוי
***אלטופ תעשיות פלסטיק בעמ
רד-רוב בעמ
אומגה שבע כח אדם בעמ
ליתם הנדסה בעמ
בי.פי.אי בוסטון פרייוט אינווסט
מישור והר-סחר מתכות ועבודות תש
פייברזון נטוורקס בעמ
אימפריה בדים בעמ
אמיאור סוכנות לביטוח (2003) בע
מגדל דניאל בעמ
מודולארט רנטינג אנד דיזיין בעמ
אייל לוין חברה לבנין בעמ
פיוז'ן דינאמיק בעמ
א. אדרת אנרגיה בעמ
מוסך רוסקי בעמ
יולי אופנה ושיווק בעמ
אור פרסום ישיר בעמ
גאל רשת בטחון בעמ
טולי הנדסה וביצוע בעמ
רקאנה בעמ
גלקסי תקשורת בעמ
קודקס תעשיות מדיה בע"מ
תרשיש נקיון בעמ
ווטו דעת קהל בעמ
וי.פי תעשיות מזון בעמ
נובל מולטימדיה מ.ש. בעמ
קלרס קוסמטיקס בעמ
ציפורי תעשיות והנדסה אזרחית בע
אשת מערכות שילוט והכוונה בעמ
פרסקו תעשיות מזון בעמ
בודא מטבח הונגרי בע"מ
גרינדור בעמ
שלי עיצובים בעמ
בר פירות ים (2003) בעמ
בל-ליידי אופנה בעמ
בלנקו הפקות בעמ
בדק בית-שרותי מידע סביבתיים בע
קוסט פלוס 2003 בעמ
שירותי נקיון ש.ה בעמ
בנצ'מרק שיווק אי.אם.די.אס בעמ
בנצ'מרק שיווק אי אם די אס בעמ
פי.טי.אי.פתרונות טכנולוגיים וה
קומפיוגרד בעמ
פיאניסימו יבוא ויצור רהיטים בע
א.פ.ס.ק. פרוייקטים (2003) בעמ
סיון תכשיטים בעמ
מיזם אחזקות (י.ע.ר.) בעמ
משהו אחר בעמ
מסה סחר ושיווק בעמ
טופ פרוייקטים א.א. בעמ
רונית ספורט טי.וי. בע"מ
אופטיר בעמ
הייטץ' מדיה בעמ
קבוצת דפי אביב בע"מ
ביי אנד סל (אינטרנט) בעמ
רסיטל המדינה בעמ
טרה – ויטה בעמ
מגן תאורה והנדסה בע"מ
י. מ. אספרסו בעמ
כפיר עדי חנויות 2003 בעמ
אס פי אל מערכות במה בעמ
ג'טאבל בעמ
מעריב אינסטור מרקטינג בעמ
אופק רשת מכללות בעמ
גו נטוורקס
פורמיקה גל בעמ
דגם מערכות אחזקות בעמ
מוקד אדיר א.שמירה ואבטחה (2003
כ.ס מלדן ניהול ושיווק בע"מ
מועדון שוברי כסף הזהב+ בעמ
נכסי קרי- אל בעמ
דרך המלך חברה לאבטחה נקיון ושמ
א.ר.מ.ס אחזקות בע"מ
ברביקיו סנטר בעמ
קומאביליטי בעמ
א.פ. אידיאה בעמ
כ.י. שירותי רכב בע"מ
בועז מאיר הפקות בעמ
לייזרלינק בעמ
מדיקל מרק תפארת הכרמל בעמ
חזני וורק אנד שופ בעמ
אוריינט אקספרס הסעדה בעמ
ש. לידן יזמות ופיתוח 2003 בעמ
אי.אם.אר טכנוליוגיות מידע בעמ
אירית ליין בעמ
סקיוריטרי בעמ
איי-דאנס אירובי בעמ
סלטרו בעמ
גורי – לינרו קולור בעמ
גורי – לינרו קולור בעמ
הקופון של ישראל בע"מ
אוונגרד תעשיות מזון בעמ
פאשן ספא בעמ
בראון לייבל עיצובים בעמ
ד.אס.איי – דרמיסיינס ישראל בעמ
בודהה בר תא בעמ
ווד-סטוק ייצור ושיווק רהיטים ב
פריך בעמ
סימביוטיק בעמ
גרין קיוב בע"מ
גרין קיוב בעמ
ש.י מדיקל לייזר יו.אס.אי בעמ
אבנגרד בעמ
זהר ונירן השקעות בעמ
טל רות גידולי שדה בעמ
מ.א.נ. מרכז הסדקית בעמ
מעון גן חווה בעמ
ש. ע. ת. שרותי ניהול בעמ
רליסינג מימון בעמ
רם ד. יועצים בעמ
יובל מאיה השקעות בעמ
ואייר אייר סי מובינג בעמ
אוהל יעקב השקעות בעמ
פרפקט ליס בעמ
לפטופסייל בעמ
לבוק טכנולוגיות (ישראל) בעמ
שאנל סחר במזון בעמ
אמור רהיטים בעמ
פנלטק מערכות בעמ
בר אסיף ינוב גידולים בעמ
טרפולוקס יצרני שנאים בעמ
חן תירות ונופש (א.ח) בעמ
סי.אל.סי מרקטינג בעמ
צורגו ניהול מבנים 2003 בעמ
ק.ה.ס קייטרינג בעמ
סגול ארועים בעמ
מזון אר. השרון  2003 בעמ*
מוביל בגז התקנות בעמ
רומיפון שיווק וסחר בעמ
פלא קום השקעות (2003) בעמ
ברחבי ארץ בעמ
מוב מיני קלאב בעמ
ד.ב.ל.א. השקעות נדלן בעמ
הגן הקסום של דורית ומעין בעמ
יוניפורט בעמ
רדהד פרו-אינטראקטיב בעמ
חוט השני אומנויות בעמ
תוצרת בר בעמ
דורס ארונות הזזה בעמ
אסקיי יהלומים בעמ
נר המוסד מערכות בטחון בעמ
יאק ניהול נכסים בעמ
קרן מאיר בעמ
מנעולי ירדני בעמ
מנעולי ירדני בעמ
א. חזן ליסינג ישיר בעמ
לב רחב בעמ
פיוטה זו האופנה בעמ
אחוזת גן (2004) בעמ
ראש מרקט בעמ
ספוטניק ספרים בעמ
תעשיות מתכת מ.צ.א. (2004) בעמ
מונסטויז'ן-ישראל בעמ
מ.א. שוק הבשר בעמ
איפור מקצועי הפעלה בעמ
ראש דיו בעמ
גרוסמן (י.א.)  בעמ
פאסט שמירה נקיון ואבטחה בעמ
סיטי פוד ניהול רשתות מזון בעמ
ב.ק.ל אחריות בעמ
י.מ. חברה לשיווק קמח בעמ
זד מערכות מחשב (י.ב) בעמ
איי.אר.טי. 95 בעמ
שיא נץ ביטחון בעמ
דוקטור בייבי שיווק והפצה 888 ב
מיקס שוז 2 בעמ
קפה הגיבעה בעמ
קיוטה נטוורקס בעמ
לבנטיני בעמ
קול קו מערכות תקשורת י.ש. בעמ
משרדיה שווק ואספקה בע"מ
גלובל נטוורקס-לוגיסטיקה מתקדמת
נומדר ש (2004) בעמ
דש אריזות ומשטחים בעמ
ישיבת מי- השילוח בעמ
צבר דליקטס בעמ
דיטה ניהול מסעדות בעמ
טל גלים שירותי קייטרינג ומסעדה
וייטק תקשורת בעמ
אראל פז בנייה בעמ
ג.ר.ג מערכות סולריות בעמ
זמן אויר תקשורת סלולרית בעמ
אוליסטה בעמ
אייקון אינטראקטיב בעמ
נ.ט שירותי כח אדם בע"מ
שקד סולומון בעמ
פלדמן מוצרי טבע בעמ
צ'ינו אופנה בעמ
אינופומושיין בעמ
אל טק מעקות בעמ
מרלין תקשורת בעמ
שירדן מיגון ושמע לרכב בעמ
ס.א.ל.א.א. הנדסה בעמ
סקאיליפט תעשיות בעמ
אגמנס בעמ
אגולי בעמ
אודאון הרצליה בע"מ
רכב מורנו בעמ
קבוצת ספארק הנדסה ותקשורת בעמ
טוביה לוינסקי ניהול בעמ
חצי חשבון בעמ
ג.ב מאיה אחזקות בעמ
פרסיז'ן לוקיישן סיסטמס בעמ
אוטו דרים בעמ
פאן גירל בעמ
קנטושוב ויטלי בעמ
א. טל גבס- עבודות גמר תעשייתיו
אי.אס.איי.אנטר טכנולוגיות בעמ
ש.ת.ל מוצרי מתכת ונירוסטה 2004
ד. הדר – השקעות וניהול פרוייקט
ר.ר. איכות השקעות ונכסים (2004
דראג שואו בעמ
א. מידן שיווק ומסחר בעמ
טייל סיטי הפקות בעמ
טלמור ספורט בעמ
מד פיצה (2004) בעמ
ת.ש.ר אחזקה ושרותים לרכב (רעננ
פיקסל דיגיטל בעמ
וינקהויזר אסוסייטס בעמ
הדר גיוס והשמה בעמ
מרום ספורט בעמ
בודהה תא בעמ
סיגמא תעשיות עץ בעמ
גגות מרחביים בעמ
סטטוס הוד השרון בעמ
מתש הנדסה בעמ
משגב איתן הנדסה ובניין בעמ
גאמאקאן בעמ
טלטריי סיסטמס (ישראל) בעמ
נ א מ 5 בעמ ניתן צו עי בימש המ
ג.מ. אוסקר ניהול ושיווק פיננסי
סאנדי אנרג'י בעמ
אקסום בעמ
איי.סי.אס- מוצרי צריכה לישראל
סיאנו מובייל סיליקון בעמ
אינטרנאציונאל מאגזין קורפורשיי
קלעאני הנדסה בעמ
מטאור מיחזור 2004 בעמ
אופטיוויי בעמ
פיוצ'ר א.טי. בעמ
מורגל קפה בעמ
א.מ. סקיוריטי פאואר בעמ
סופר בני ברק נתניה בעמ
מיוזיק שופ בעמ
איי 4 פי תעשיות תוכנה בעמ
ספיידר טכנולוגיות סקיוריטי בעמ
א.ג.א.ש.א. תכשיטים בעמ
חותם דפוס רקמות והפקות בעמ*
מילה מטבחים -ישראל בעמ
רובי משק בית בעמ
סטאר נציגויות יבוא ושווק בעמ
שלי בצל ירוק שיווק (2004) בעמ
ארקוליין בעמ
יוניק פרוייקטים עבודות גמר בעמ
אגיוס קורפורשיין בעמ
בארטה יבוא ושיווק בעמ
י.א מעבדות ומחשבים בעמ
סנט דטקשן טכנולוגיות בעמ
בת-אסתר יזמות עסקית וניהול בעמ
אמ.סי.אפ שרותי רכש ויצור בעמ
בני עיד תשתיות בעמ
כ.א.ל.י תקשורת לישראל בעמ
א.צ. סחר ושיווק מוצרי תינוקות
סמארט ביוטק בעמ
פירסט ווסט בעמ
בית אורנים אחזקת משרדים בעמ
קום פור יו בעמ
קריאטיב ויז'ואל בעמ
בי.אר – שיפוצי איכות בעמ
סופ אנד מור בעמ
פלקסיקט בעמ
סימפלי דה בסט שואו ביזנס בעמ
גוד ליין סוכנויות (2004) בעמ
דרך השטח  בעמ
ריאליטי ייזום פרוקיטים בעמ
פנמה פסיפיק בעמ
בית באטה בית חולים סיעודי בעמ
גלינה בר בעמ
א.ד.מ. שרותים ונקיון בעמ
אינובד פתרונות בעמ
א.צ אלעד שיווק בעמ
די לייט גורמה בעמ
ונדיום טכנולוגיות תוכנה בעמ
א.ב אביב בטחון ואחזקה בעמ
מעדני אילון בעמ
בינוב בעמ
טי סי אם מוביל בעמ
פרו-ליין אסטק בעמ
ק.ד.א.מ. ייצור ואספקת מזון (20
ש. דלישס (2004) בעמ
ים טעמים בשר ןדגים בעמ
פלורנס שרותי כח אדם בעמ
אוריינטל טרוול בעמ
אס.בי. שמירה אבטחה ונקיון בעמ
א.ב עמר ניהול מבנים (2004) בעמ
ג.ו.ד.  נ.מ. – בניה יזמות והשק
שמיר- ובניו חברה לבנין בעמ
היירופל מדיק סנטר בע"מ
יבטח אבטחה ושמירה בעמ
אלביטינג בעמ
מטבחי קלסיק בעמ
אר טי שיווק טקסיטל בע"מ
מולטי סורס
פרג ארועים בעמ
בולד הנדסה בע"מ
קבוצת פיקס אומנויות בעמ
דבש וקינמון למון גראס בעמ
פרימיום מרקטינג מרצ'נדייזינג ב
היומן מוניטורינג בעמ
sybil europe public co.limited
לה-פאם תעשיות יופי בעמ
אימפרס פתרונות דפוס ואריזה בעמ
פור קידס ליין בע"מ
א.מ. מערכות כיבוי אש בעמ
דיזי לי בעמ
יאנה גרופ  בעמ
דפוס יד החמישה בעמ
מני-מהדרין בעמ
ב.י.נ.ו יהלומים בעמ
קלאב מדיה בעמ
ורונה עיצובים בעמ
רנתה מרכזים לאסתטיקה וטיפוח בע
קליפורניה בודי וורקס בעמ
צחי מסעדות בעמ
כח עצמה שירותי אבטחה וסיור בעמ
כח עצמה שירותי אבטחה וסיור בעמ
א.ס.א-ברברמן בעמ
קשת פרינט אלעד בעמ
דפוס הילה 770 בעמ
ישראלה קריבושאי את יואב בבאי א
א.ע. שנהב (2005) תעשיות אבן בע
י.מ כהן ונכסים בעמ
א.א. סי תקשורת  בעמ
שמואלי תעשיות מזון בע"מ
פרוטאין פרודקשן סרויסס (פי.פי.
איזי מרקט בעמ
מיצק טכנולוגיות בעמ
ברטר ברטר בע"מ
סלייד טכנולוגיות בע"מ
טבעון צור סחר בעמ
יעדים שרותים משפטיים
נטלי בביוף בעמ
מ.ב.צ. שדות שנוע חקלאי בעמ
הלל. ג שווק בעמ
נופים קסומים תירות ונופש בעמ
נוסטרה אופנה לנשים בעמ
לוגיסטיכול בעמ
בי טו בי קולקשיין בעמ
בי.טי.אס בני טל סקיוריטי בעמ
מאפית ליבו מיוחד 2005 בעמ
מבט קדימה בעמ
גלובל פרידום בעמ
מ.א. הדרך החדשה למסחר בעמ
חשמל אחים פנקס פרוייקטים ויזמו
ביוניקר ישראל בעמ
נגרית עדן יוסף בעמ
הדר א.מ  בניה פיתוח והשקעות בע
אמות מבדק בעמ
ברקת ארועים ואולמות 2005  בעמ
טופ המאפה בעמ
אי.אר.אם. ניהול משאבי חינוך בע
קניות ברשת בעמ
קונטרולגארד בעמ
אי מכללת ארץ ישראל בעמ
בר-אל  אופנה 2005 בעמ
א. אלי אחזקה ונוי בעמ
נ.ע.ד הולצמן בעמ
אוניקס פרויקטים ב.מ. בעמ
סי. אס. דרימס בעמ
שביק מזון בנלאומי בעמ
סוגולד תעשיות בעמ
פלג פלורנטין השקעות בעמ
א.מ יועד השקעות בעמ
אקוסטיקאיי בעמ
אורן יצור אריזות ומשטחים בעמ
בטחון מקיף בעמ
סאל מתכות בעמ
פפט ארט טו וואר בעמ
עדירן מנהרות רחיצה בעמ
ז.כ.א יבוא ושיווק (2005) בע'מ
דנשיר תמורות בעמ
מוסך מסטר צבע בעמ
אנטר-נט מחשבים וציוד  בעמ
אינטרוולט בעמ
לוי יזמות אספרסו בר (2005) בעמ
עיר המותגים בעמ
גם שירותי כח אדם בעמ
סושיגו בעמ
נו פלאטס בעמ
פרי הארץ תעשיות מזון בעמ
זום אבטחה ושמירה (2005) בעמ
טרק איי.טי בעמ
ביוקורד בעמ
אלד  חיות בית בעמ
שדות חברה לתאורה בעמ
שיין קפה בעמ
דניאל קום בעמ
טומגי  בעמ
עתים אחזקות בעמ
רמי ר. מחסני קרמיקה בעמ
י.מ. ענבי אריזות בעמ
ברזיל הארבעה בעמ
וילה מאריס בעמ
לה וילה ספא לכלה בעמ
אל.אנד.אם. ישראל אופריישן בעמ
דאנס בר תא בעמ
סנטרל באר בעמ
יובל אורון פרוייקטים בעמ
מעלית לכל בעמ
אפ.די.קיי.סינלאבס בעמ
אירית עיצובים בעמ
מקס-קרמונה הפקות בעמ
תנופה שירותי ניהול ושכר בעמ
אוכל איטלקי מקסים בעמ
סנדלינקס סיסטמס בעמ
משה יציב העוזר 2005 בעמ
נט-אל סוכנות לביטוח (2005) בעמ
סייפר טי בעמ
פיטר גרין תעשיות בע"מ
נ.ע.מ עדן פיתוח ותשתיות בעמ
מור אןפטיק -קצב השקעות בעמ
תת מודע בעמ
אל – דר אומנויות ברזל בעמ
כוכבי כרמל אחזקות והקמה בעמ
ווין באייר בעמ
סופר פיצוחים חממה בעמ
משאבים מתחדשים בעמ
קינזיס בעמ
מאסטרפיס א.נ בעמ ביום 20.10.10
אף.אי.ה דיוולופמנט בעמ
אורנת פארבולים בעמ
כוסמין  בי"מ
אבנש יעוץ וניהול בעמ
אור שיווק והפצת משקאות בעמ
ספידוונד טכנולוגיות בעמ
אשרד טכנולוגיות מתקדמות בעמ
סייטיקס טכנולוגיות בעמ
תפוח מעון דבוש עיבוד בעמ
כוכב ההצלה בעמ
א.י. שיפודים בעמ
מומנטום אס.או.אס בעמ
מולטי-סייל שיווק בעמ
סופר פנאי ונופש בעמ
מתדור 2005 – התגשמות פרויקטים
רוטל קונספט ישראל בעמביום 5.9.
אור סיטי נדלן מקבוצת ענבל אור
סיברג' נטוורקס בעמ
י.מיימון אחזקה וניהול בעמ
מוקד רם עוז בטחון בעמ
נובה-ארנה בעמ
נבארי מתכות בעמ
אורית מזרחי שמלות כלה וערב בעמ
צ'יינה לי 2005 בעמ
שורש אופנה בעמ
מי התיכון בע"מ
בטון סאבר בעמ
גולדן קליניק בע"מ
גל עמית שירותי אבטחה בעמ
רובינפלד (2005) בעמ
יוגי מערכות אבטחה בעמ
אימן פאק ישראל בעמ
חפציבה חופים בעמ
חפציבה חופים בעמ
בו-נה חפציבה בעמ

פרוטוקול מס' 269

מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

יום שלישי, י' באלול התשע"ו (13 בספטמבר 2016), שעה 12:00

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016

לפרוטוקול מס' 275

מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ז (01 בנובמבר 2016), שעה 13:00